Search results

Records found: 337  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0004180 xpca^"
 1. KAHYA, Ibrahim. Doing Business under Risk and Uncertainty. In Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023. Konferencia. Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023 : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5057-4, s. 89-95.
  article

  article

 2. MIŠÚN, Juraj. Zmeny funkcie manažmentu plánovanie vplyvom pandémie Covid-19. In Projektové myslenie na Katedre manažmentu FPM EU v Bratislave : zborník abstraktov z vedecko-výskumného seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5115-1, s. 22-23. VEGA 1/0328/21.
  article

  article

 3. ZAGORŠEK, Branislav. Projekt VEGA skúmajúci vplyv plánovania na úspešnosť podnikov v prostredí digitalizácie a inovácií. In Projektové myslenie na Katedre manažmentu FPM EU v Bratislave. Vedecko-výskumný seminár. Projektové myslenie na Katedre manažmentu FPM EU v Bratislave : zborník abstraktov z vedecko-výskumného seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5115-1, s. 35-36. VEGA 1/0548/24.
  article

  article

 4. ŠÁŠKY, Michael. Current Trends in Sustainable Marketing and its Near Future in Europe. In Consumer Neuroscience - Innovative Approach to Optimizing Sustainable Business and Marketing Performance Based on Modern Intelligent Systems : Proceedings of the Scientific Project VEGA 1/0354/22. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5096-3, pp. 97-107. VEGA 1/0354/22.
  article

  article

 5. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Manažment kvality. Recenzenti: Renáta Benda-Prokeinová, Vladimír Rudy. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 184 s. [13,364 AH]. ISBN 978-80-225-5062-8. [Copy count : 22, currently available 16, at library only 2]
  Manažment kvality

  book

 6. JANKELOVÁ, Nadežda - PUHOVICHOVÁ, Diana. Organizational Innovation in the Age of Industry 4.0 from Management Perspective. Reviewer: Ľuboslav Szabo, Zuzana Joniaková. 1st Edition. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2022. 156 s. [8,5 AH]. VEGA 1/0017/20. ISBN 978-3-339-13178-2. ISSN 1437-797X (Print).
  book

  book

 7. GÜHRING, Patrick - MARKOVIČ, Peter. Project Management for New Business Models in the Automotive Industry. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4992-9, s. 119-128. VEGA 1/0240/20.
  article

  article

 8. MALEGA, Peter - DANESHJO, Naqibullah. Industrial Production Management. Reviewers: Milan Edl, Marián Králik, Piotr Kurilo. 1. Auflage. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2022. 271 s. [13,30 AH]. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 019TUKE-4/2022. ISBN 978-3-96595-019-1.
  book

  book

 9. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Strategický marketing v meniacom sa prostredí. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIX. (2022). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIX. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie, 08.-10.06.2022, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4976-9, s. 14-15 online.
  article

  article

 10. OLEXOVÁ, Cecília. Pristupujete ku vzdelávaniu zamestnancov systematicky? In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-1508, 2022, roč. 27, č. 12-13, s. 187-195.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.