Search results

Records found: 1805  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0004270 xkni^"
 1. VETERNÍKOVÁ, Mária et al. Základy obchodného práva pre ekonómov. Recenzenti: Mikuláš Sidak, Jana Šimonová, Gevorg Ayrumyan. 2. prepracované a aktualizované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. 252 s. ISBN 978-80-571-0613-5. [Copy count : 20, currently available 0, at library only 3]
  book

  book

 2. MAZÚROVÁ, Barbora - KOLLÁR, Ján - POVAŽANOVÁ, Mariana. Princípy mikroekonómie : cvičebnica. 2. aktualizované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. 184 s. ISBN 978-80-571-0502-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Princípy mikroekonómie

  book

 3. SMORADA, Marián. Spoľahlivosť finančných ukazovateľov pri predikcii bankrotu podnikov : habilitačná práca. Oponent: Rudolf Sivák... [et al.]. Bratislava, 2022. 125 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Hlavné výzvy v oblasti zelenej transformácie hospodárstva krajín EÚ v kontexte zmien vonkajšieho ekonomického prostredia : zborník vedeckých statí. Banská Bystrica : Belianum, 2022. CD-ROM 106 s. ISBN 978-80-557-1972-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. KOVÁČ, Branislav. Vplyvy a dopady aplikácie BEPS na podniky v Slovenskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2022. 147 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. SKORKOVÁ, Zuzana. Post-byrokratický podnik, jeho definícia a miesto v organizačnej teórii : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 66 s. ISBN 978-80-225-4941-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 7. Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku II. Banská Bystrica : Belianum, 2021. 147 s. ISBN 978-80-557-1834-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 8. ŠVEC, Marek - RAK, Pavol - HORECKÝ, Jan. Vnútropodnikové predpisy : pracovný poriadok a súvisiace predpisy zamestnávateľa. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 199 s. ISBN 978-80-571-0422-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Vnútropodnikové predpisy

  book

 9. MERCER, Z. Christopher - HARMS, Travis W. Business Valuation : An Integrated Theory. 3rd Edition. Hoboken : WILEY, 2021. 482 s. Wiley Finance Series. ISBN 978-1-119-58309-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. PALUŠKOVÁ, Hana. Aplikácia princípov trvalo udržateľného rozvoja ako nevyhnutná podmienka konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov na medzinárodných trhoch (so zameraním na environmentálny marketing) : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2021. 144 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.