Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0004270 xszp^"
 1. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra manažmentu PHF EU. 2x ročne. Available on Internet: <http://mtp.euke.sk/> ISSN 1336-7137.
  electronic journal

  electronic journal

 2. Journal of Corporate Finance. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Amsterdam : Elsevier Science. 6x ročne. ISSN 0929-1199. Available on Internet: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-corporate-finance
  Journal of Corporate Finance

  journal

 3. Euro. Praha : New Look Media. 26x ročne. ISSN 1212-3129. Available on Internet: http://www.tydenikeuro.cz
  journal

  journal

 4. Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Nadácia Manažér. 3x ročne. Available on Internet: <https://fpm.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecky-casopis/ekonomika-a-manazment> ISSN 2454-1028.
  electronic journal

  electronic journal

 5. Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. 2x ročne. ISSN 1335-9746. Available on Internet: http://revue.euke.sk/
  Podniková revue

  journal

 6. Zisk manažment. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca podnikateľa. 4x ročne. ISSN 1339-2433. Available on Internet: https://www.ezisk.sk/archiv/
  Zisk manažment

  journal

 7. Manažment podnikov : [vedecký časopis]. Prešov : Vydavateľstvo Universum-EU. 2x ročne. ISSN 1338-4104. Available on Internet: http://www.universum-eu.sk/
  journal

  journal

 8. Corporate Reputation Review. Houndmills : Palgrave Macmillan. 4x ročne. ISSN 1363-3589. Available on Internet: https://www.palgrave.com/gp/journal/41299
  journal

  journal

 9. Management : science and education [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Faculty of Management Science and Informatics University of Žilina. 2x ročne. Available on Internet: <http://www.infoma.fri.uniza.sk/mse.php?id=archive> ISSN 1338-9777.
  electronic journal

  electronic journal

 10. Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.vse.cz/eam/> ISSN 1802-8934.
  electronic journal

  electronic journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.