Search results

Records found: 246  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0004273 xcla^"
 1. BÖSZÖRMENYI, Jana. Porovnanie živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným. Aké sú výhody ich kombinácie? In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1336-426X, 2023, roč. 20, č. 6, s. 32-41.
  article

  article

 2. AKINBOLA, Olufemi Amos - SANNI, Sekinat Arike - AKINBOLA, Omolola Sariat. Entrepreneurship Support Agencies (ESA) and Development of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Nigeria. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2019. ISSN 1802-792X, 2019, vol. 13, no. 1, s. 29-43.
  article

  article

 3. BREZINA, Daniel - MASÁR, Matej. Návrh postupu riadenia finančných rizík v podmienkach malého a stredného podnikania. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. ISSN 1337-2955, máj 2018, roč. 14, č. 1, s. 16-24.
  article

  article

 4. ČAPKOVÁ, Soňa - KLUCHOVÁ, Adriana. Kvalitatívne charakteristiky malého a stredného podnikania a regionálny rozvoj. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2018. ISSN 1212-415X, 2018, roč. 18, č. 3, s. 5-14.
  article

  article

 5. KORCSMÁROS, Enikö. Factors Affecting the Development of SMEs (Example from Slovakia Based on Primary Research in Nitra Region). In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2018. ISSN 1338-6581, 2018, vol. 7, no. 1, s. 70-78.
  article

  article

 6. SVATOŠOVÁ, Veronika. Importance of Strategy and Aspects of Strategic Development in Small and Medium-Sized Entrepreneurship. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 4, s. 329-349.
  article

  article

 7. Jednoduchá spoločnosť na akcie: tip pre start-upy. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 10, s. 50.
  article

  article

 8. Slovak Business Agency. Malí a strední podnikatelia pozor! In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 1-2, s. 16-20.
  article

  article

 9. CAMPA, Antonio - PLETNEV, Dmitri Aleksandrovich - NIKOLAEVA, Ekaterina Vladimirovna. Comparative analysis of small and medium-sized business criteria in Russia and other countries. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2017. ISSN 1338-0494, 2017, vol. 9, no. 1, s. 5-18.
  article

  article

 10. PAJTINKOVÁ - BARTÁKOVÁ, Gabriela et al. Actual trends in the recruitment process at small and medium-sized enterprises with the use of social networking. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 163, no. 3-4, pp. 80-84.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.