Search results

Records found: 285  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0004273 xkni^"
 1. Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2022. Bratislava : Slovak Business Agency, 2023. 187 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. MILZ, Markus. Vertriebspraxis Mittelstand : Ein Grundlagenwerk für Strategie, Führung und Sales. 2. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden : Springer Gabler, 2022. 336 s. ISBN 978-3-658-38342-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2021. Bratislava : Slovak Business Agency, 2022. 166 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. ZAJKO, Marián - KATRENČÍK, Ivan - MAJERNÍK, Štefan. Riadenie malých a stredných podnikov. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave - SPEKTRUM STU, 2022. 313 s. ISBN 978-80-227-5186-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Riadenie malých a stredných podnikov

  book

 5. Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2020. Bratislava : Slovak Business Agency, 2021. 148 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2019. Bratislava : Slovak Business Agency, 2020. 122 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Behaviorálne aspekty kvality a ich vplyv na budovanie kultúry kvality : zborník vedeckých štúdií I z projektu VEGA 1/00318/19. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. CD-ROM 116 s. VEGA 1/00318/19. ISBN 978-80-557-1768-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 8. Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2018. Bratislava : Slovak Business Agency, 2019. 145 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Linking Indigenous Communities with Regional Development. Paris : OECD, 2019. 343 s. OECD Rural Policy Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/linking-indigenous-communities-with-regional-development_3203c082-en> ISBN 978-92-64-69253-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Financing SMEs and Entrepreneurs 2019 : an OECD Scoreboard. Paris : OECD, 2019. 232 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2019_fin_sme_ent-2019-en> ISBN 978-92-64-31277-7. ISSN 2306-5257. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.