Search results

  1. FEJEŠOVÁ, Katarína. Ekonomika rozvoja podniku : Zbierka príkladov. 1. vyd. Košice : Technická univerzita, 1992. 115 s. ISBN 80-7099-144-5. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
    book

    book