Search results

 1. DANESHJO, Naqibullah - MALEGA, Peter. Measurement of Productivity in Small-Series Production and Application of Lean Production Elements. - Registrovaný: Web of science, Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2020, vol. 9, no. 1, pp. 107-116 online. KEGA 026EU-4/2018.
  article

  article

 2. DANESHJO, Naqibullah - MALEGA, Peter. Changing of the Maintenance System in the Production Plant with the Application of Predictive Maintenance. - Registrovaný: Web of science, Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2020, vol. 9, no. 2, pp. 434-441 online. KEGA 026EU-4/2018.
  article

  article

 3. RAKOVSKÁ, Júlia. Možnosti rozvoja ľudských zdrojov vo výrobných podnikoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 466-474 online. VEGA 1/0375/20.
  article

  article

 4. ZAGORŠEK, Branislav. Elektrická energia ako súčasť infraštruktúry v slovenských výrobných podnikoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 679-685 online. VEGA 1/0631/19.
  article

  article

 5. RAKOVSKÁ, Júlia. Vplyv automatizácie a robotizácie na výrobný proces. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 389-396 online. VEGA 1/0375/20.
  article

  article

 6. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. The Meaning and Importance of Time Management in Manufacturing Enterprises. In New Trends in Production Management and Logistics : Reviewed Collection of Scientific Papers. - Krakov : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2020. ISBN 978-83-8111-196-6, pp. 49-59 CD-ROM. VEGA 1/0375/20 (70%), I-20-103-00 (30%).
  article

  article

 7. BOSÁK, Martin et al. Increasing Effectiveness in Automotive Manufacturing. - Registrovaný: Scopus. In Quality – Access to Success. - Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance. ISSN 2668-4861, 2020, vol. 21, no. 179, pp. 119-123 online.
  article

  article

 8. ISKRA, Mariusz. Production Planning and Production Management Based on the ERP II System. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 91-93.
  article

  article

 9. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Vplyv vnútorných faktorov na výkonnosť podnikov. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 13-19. VEGA 1/0842/17.
  article

  article

 10. MAJERNÍK, Milan et al. Assessment of the Environmental-Economic Efficiency and Sustainability of Production - a Case Study. In ICTEP 2019. International Conference. ICTEP 2019 : Technologies of Environmental Protection. - [s.l.] : IEEE Xplore, 2019. ISBN 978-1-7281-4925-7, pp. 173-179. VEGA 1/0251/17, KEGA 026EU-4/2018.
  article

  article