Search results

 1. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Seminár. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 7. odborný seminár v Trenčianskych Tepliciach, 28.-30. jún 2010 : [zborník abstraktov] [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM. VEGA 1/0724/08, VEGA 1/0547/08, VEGA 1/0169/10, IPG 2317116/10, IPG 2317123/10. ISBN 978-80-225-2999-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky

  book

 2. Ročná správa 2007 : Slovenská asociácia poisťovní [elektronický zdroj]. Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2008. CD-ROM. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 3. Annual report 2007 : Slovak insurance association [elektronický zdroj]. Bratislava : Slovak insurance association, 2008. CD-ROM. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book