Search results

 1. DOBŠOVIČ, Dušan. Odvody poistného (od 1.1.2017) : zamestnancov : študentov - dôchodcov : SZČO - konateľov : členov orgánov : právnických osôb. Žilina : Poradca, 2017. 23 s. ISSN 1335-1583. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Odvody poistného (od 1.1.2017)

  book

 2. PETRUĽÁK, Martin - ŠULÍKOVÁ, Martina. Poistné zmluvy. Praha : C. H. Beck, 2012. xiv, 375 s. Beckove príručky pre právnu prax. ISBN 978-80-7400-356-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Poistné zmluvy

  book

 3. GRIER, Waymond A. Credit analysis of financial institutions. 3rd ed. London : Euromoney books, 2012. xx, 412 s. ISBN 978-1-78137-088-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. KOŠŤÁLOVÁ, Alena - KOVÁČIKOVÁ, Martina - ŠVÁBOVÁ, Lucia. Poisťovníctvo. Recenzentky Mária Mičeková, Renata Podlucká. 1. vyd. Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2008. 200 s. ISBN 978-80-8070-805-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Aktualizácia k zákonom III/2006 : vyhláška Štatistického úradu SR, ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností : vyhláška MZ SR o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného ... : zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla : Upozornenie na zmenu: zákonník práce. Žilina : Poradca, 2006. 104 s. Aktualizácia, III/2. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Aktualizácia k zákonom III/2006

  book

 6. DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. aktualiz. vyd. Praha : Ekopress, 2005. 178 s. ISBN 80-86119-92-0. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 7. Sociální zabezpečení : pojistné : nemocenské a důchodové pojištění : penzijní připojištění : sociální péče : státní sociální podpora : sociální potřebnost : životní minimum. Ostrava : SAGIT, 2004. 480 s. Úplné znění, č. 445. ISBN 80-7208-438-0. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. GAŠPAR, Pavel. Metódy výpočtu rozdelenia celkových škôd a ich aplikácia na odhad rezerv na poistné plnenia : dizertačná práca. Školiteľ: Vladimír Huťka. Bratislava, 2004. 110 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. KOVÁČ, Eduard. Zdravotné poistenie : zdravotnopolitické a ekonomické súvislosti. Bratislava : Vydavateľstvo Motýľ, 2003. 128 s. ISBN 80-88978-85-8. [Copy count : 7, currently available 6, at library only 1]
  book

  book

 10. DANĚK, Antonín - GLET, Jiří. Zdravotní pojištění : doporučeno ke studiu. Praha : LINDE nakladatelství s.r.o., 2003. 95 s. ISBN 80-86131-46-7. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book