Search results

Records found: 769  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0004417 xcla^"
 1. ADÁMKOVÁ, Alena. Mají spalovací motory ještě šancu? In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2024. ISSN 1802-4599, 2024, roč. 18, č. 1, s. 68-69.
  article

  article

 2. STRIČÍK, Michal - GONTKOVIČOVÁ, Barbora - ČOLLÁK, Mikuláš. Politika systému enviromentálneho manažérstva. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. ISSN 1335-7808, 2024, roč. 24, č. 5, s. 2-4.
  article

  article

 3. SACHLEBEN, Mark. Contested Indetities, Hunger, and Emigration: Themes in Ukrainian Cinema to Explain the Present Day. In Czech Journal of International Relations. - Praha : Institute of International Relations, 2024. ISSN 2788-2985, 2024, vol. 59, no. 1, pp. 153-176.
  article

  article

 4. SINGHAL, Ruchi - DESAI, Apurvkumar - PATEL, Chetan R. Solution to the Chicken-Egg Dilemma of Electric Mobility for Indian Cities: A Roadmap to Clean Energy. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2023. ISSN 1335-4205, 2023, vol. 25, no. 4, pp. A147-A163.
  article

  article

 5. MICKO, Branislav. COVID-19 and New Internal Bordering: The Case of Slovakia. In New Perspectives : Interdisciplinary Journal of Central & East European Politics and International Relations. - London : Sage Publishing, 2023. ISSN 2336-825X, 2023, vol. 31, no. 2, pp. 149-173.
  article

  article

 6. PEJOVIĆ, Bojan. The Impact of Globalization on Economic Growth in Transition Countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2023. ISSN 0013-3035, 2023, roč. 71, č. 8-9, s. 560-575.
  article

  article

 7. JEŠIĆ, Milutin - PRAŠČEVIĆ, Aleksandra. Voters’ Awareness as a Determinant of Political Budget Cycles: Evidence from Selected European Economies. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2023. ISSN 2464-7683, 2023, vol. 73, no. 2, pp. 162-188.
  article

  article

 8. ANTAL, Hana. What Distinguishes Slovak Populism From the Western European Variants? Slovakia in Comparison With Austria. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2023. ISSN 1337-8163, 2023, roč. 16, č. 1, s. 30-47.
  article

  article

 9. GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga - TROMMLEROVÁ, Sofia Karina. Môžu preferenčné hlasy uľahčiť vstup žien do vrcholovej politiky? In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2023. ISSN 0049-1225, 2023, roč. 55, č. 1, s. 5-43.
  article

  article

 10. GIBA, Marián. Ústavný status predsedu vlády. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023. ISSN 0032-6984, 2023, roč. 106, č. 1, s. 3-11.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.