Search results

 1. DRUGA, Peter et al. Európa 2020 - inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa : odporúčania pre Slovensko [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Luxembourg : Úrad na vydávanie publikácií Európskej únie, 2011. online 108 s. ISBN 978-92-79-21748-7.
  electonic book

  electonic book

 2. DICKSON, Barney - WATKINS, David - FOXALL, Jack. The working partnership: SMEs and biodiversity : a report from the Probioprise project of Fauna & Flora International, EFMD and the European Bureau for Conservation and Development : plus case studies [elektronický zdroj]. Cambridge : Fauna & Flora International, 2007. CD-ROM. ISBN 9781903703243. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 3. Lietuvos statistikos metraštis 2005 [elektronický zdroj]. Vilnius : Statistikos Departamentas. Statistics Lithuania, 2005. CD-ROM. ISSN 1648-4967. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book