Search results

 1. OECD Rural Policy Reviews: Poland 2018. Paris : OECD, 2018. 296 s. OECD Rural Policy Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-rural-policy-reviews-poland-2018_9789264289925-en> ISBN 978-92-64-28988-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 2. Environmental Policy Toolkit for SME Greening in EU Eastern Partnership Countries. Paris : OECD, 2018. 152 s. OECD Green Growth Studies. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/environmental-policy-toolkit-for-sme-greening-in-eu-eastern-partnership-countries_9789264293199-en> ISBN 978-92-64-29317-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 3. OECD Economic Surveys: Norway 2018 : January 2018. Volume 2018/1. Paris : OECD, 2018. 119 s. OECD Economic Surveys. ISBN 978-92-64-28640-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 4. KRÁL, Bohumil et al. Manažerské účetnictví. Lektorovali: Jana Fibírová, Miloš Tumpach. 4. rozšířené a aktualizované vydání. Praha : Management Press/Albatros Media, 2018. 791 s. ISBN 978-80-7261-568-1. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 2]
  book

  book


 5. MALÁ, Denisa. Zelená logistika a jej uplatňovanie v praxi malých a stredných podnikov. Recenzenti: Ján Závadský, Denis Jelačič. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2017. 161 s. Studia oeconomica, 55. ISBN 978-80-557-1234-5. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book


 6. The political economy of biodiversity policy reform. Paris : OECD, 2017. 113 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-political-economy-of-effective-biodiversity-policy-reform_9789264269545-en> ISBN 978-92-64-26952-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 7. Improving Energy Efficiency in the Agro-food Chain. Paris : OECD, 2017. 105 s. OECD Green Growth Studies. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/improving-energy-efficiency-in-the-agro-food-chain_9789264278530-en> ISBN 978-92-64-27852-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 8. Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union : The Common Agricultural Policy 2014-20. Paris : OECD, 2017. 92 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/evaluation-of-agricultural-policy-reforms-in-the-european-union_9789264278783-en> ISBN 978-92-64-27868-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 9. Multi-dimensional Review of Panama. Volume 1. Initial Assessment. Paris : OECD, 2017. 182 s. OECD Development Pathways. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-panama_9789264278547-en> ISBN 978-92-64-27851-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 10. Marine Protected Areas : Economics, Management and Effective Policy Mixes. Paris : OECD, 2017. 179 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/marine-protected-areas_9789264276208-en> ISBN 978-92-64-26580-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book