Search results

Records found: 43  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0004433 xszp^"
 1. Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy : Scientific Journal. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Prague : University of Economics. 6x ročne. ISSN 2336-730X. Available on Internet: https://pep.vse.cz/archive.php
  Prague Economic Papers

  journal

 2. Forbes : Slovensko. - Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Barecz & Conrad Media. 12x ročne. ISSN 1338-2527. Available on Internet: https://www.forbes.sk/vydania-forbes/
  journal

  journal

 3. Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science. Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad. 4x ročne. Available on Internet: <https://www.smjournal.rs/index.php/home> ISSN 2334-6191.
  electronic journal

  electronic journal

 4. Euro : týdeník. Praha : New Look Media. 52x ročne. ISSN 1212-3129. Available on Internet: http://www.tydenikeuro.cz
  journal

  journal

 5. Voprosy Ekonomiki. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Moskva : NP Redakcija žurnal Voprosy ekonomiki. 12x ročne. ISSN 0042-8736. Available on Internet: http://www.vopreco.ru
  journal

  journal

 6. Geografické informácie : časopis Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Web of Science (konferenčné čísla), Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 2x ročne. Available on Internet: <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie> ISSN 1337-9453.
  Geografické informácie

  electronic journal

 7. Argumenta Oeconomica. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Wroclaw : Publishing House of the Wroclaw University of Economics and Business. 2x ročne. ISSN 2720-5088. Available on Internet: https://journals.ue.wroc.pl/aoe
  Argumenta Oeconomica

  journal

 8. Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Varšava : Sciendo. 4x ročne. ISSN 1804-1663. Available on Internet: https://sciendo.com/it/journal/REVECP?tab=edizioni
  Národohospodářský obzor

  journal

 9. 4Liberty.eu Review. - Spracovaný v EKO-INDEX. Lodz : Fundacija Liberté! 2x ročne. ISSN 2391-7083. Available on Internet: http://4liberty.eu/category/review/
  4Liberty.eu Review

  electronic journal

 10. Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 2x ročne. Available on Internet: <https://nhf.euba.sk/veda-a-vyskum/casopisy/monitor-hospodarskej-politiky> ISSN 2453-9287.
  Monitor hospodárskej politiky

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.