Search results

Records found: 96  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0004451 xpca^"
 1. LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna et al. Razvitije zakonodateľnoj i vspomogateľnoj osnovy sistemy organičeskogo chozjajstva v Slovakii. In Organičeskoje seľskoje chozjajstvo: opyt, probľemy i perspetivy. konferentsiya. Organičeskoje seľskoje chozjajstvo: opyt, probľemy i perspetivy. - Jaroslavľ : Jaroslavskaja Gosudarstvennaja Sel'skohozjajstvennaja Akademija, 2020. ISBN 978-5-98914-227-9, s. 65-71.
  article

  article

 2. POLÁČKOVÁ, Hana. Štátna podpora predaja domácej produkcie na vidieku ako zdroj rozvoja vidieka a komunitného života. In Trh práce, dôchodková politika a sociálne podnikanie - realita a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4669-0, s. 95-100.
  article

  article

 3. Pôda je národné bohatstvo i záruka štátnosti. Ladislav Lysák a kolektív ; recenzenti: Jozef Bača, Jaroslava Sabocká, Jozef Vilček. 1. vyd. Martin : Matica slovenská, 2017. 138 s. [7,22 AH]. ISBN 978-80-8128-190-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Pôda je národné bohatstvo i záruka štátnosti

  book

 4. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Economic results of agricultural enterprises in the Slovak Republic. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 958-964 CD-ROM. VEGA 1/0709/15 (50%), VEGA 1/0128/15 (50%).
  article

  article

 5. BARTOŠ, Adam. Status and evaluation of selected indicators of agriculture SR. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 21-26 CD ROM. VEGA 1/0128/15 (100 %).
  article

  article

 6. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Príležitosti a predpoklady rozvoja politiky kvality v Slovenskej republike. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 31, s. 407- 417. VEGA 1/0635/14 "Stav a perspektívy trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku".
  article

  article

 7. GRZNÁR, Miroslav. Controlling a financovanie poľnohospodárskych podnikov z verejných zdrojov. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3891-6, s. 52-60 CD-ROM. VEGA 1/0910/12 (100 percent).
  article

  article

 8. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. New Form of the Common Agricultural Policy of the European Union after 2014. - Registrovaný: Web of Science. In International conference on european integration 2014. International conference. International conference on european integration 2014 : proceedings of the 2nd International conference on european integration 2014 : May 15 – 16, 2014, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava - Poruba : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3388-0, s. 211-218 CD-ROM.
  article

  article

 9. BROCKOVÁ, Ingrid. Inštitucionálne aspekty vývoja Európskej únie a jej sektorových politík : elektronické skriptá. Recenzenti: Anetta Čaplánová, Juraj Nociar. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [450 s., 4,92 AH]. ISBN 978-80-225-3949-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  electonic book

  electonic book

 10. JURKOVIČOVÁ, Lujza - KUBINIY, Natalya - HOTRA, Viktoria V. The Role of state in the sphere of innovative development of the agricultural complex of Ukraine. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 27, s. 334-347. VEGA 1/0635/14.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.