Search results

 1. JONIAKOVÁ, Zuzana. Úloha benefitov v kontexte celkovej odmeny zamestnanca. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 49-61 CD-ROM. VEGA 1/0412/19.
  article

  article

 2. SIKA, Peter et al. Sociálna politika. Recenzenti: Vojtěch Krebs, Jaroslava Szüdi. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 342 s. [24,4 AH]. VEGA 1/0002/16, VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-225-4544-0.
  book

  book

 3. BUKOVOVÁ, Sylvia et al. Applying social innovation - the successful way to sustainable and competitive firms : scientific monograph. Reviewers: Zdeněk Mikoláš, Marcela Kožená. 1st ed. Ljubljana : Verlag Dashöfer, 2017. 409 s. [26,09 AH]. VEGA 1/0784/15. ISBN 978-961-6869-48-5.
  book

  book

 4. DUBCOVÁ, Gabriela - CHOCHOLÁČKOVÁ, Kristína. Social innovation - the trend of a new enterprise generation : scientific monograph. Reviewers: Zdeněk Mikoláš, Ľuboslav Szabo. 1st ed. Ljubljana : Verlag Dashöfer, 2017. 115 s. [6,93 AH]. VEGA 1/0784/15. ISBN 978-961-6869-47-8.
  book

  book

 5. RAKOVSKÁ, Júlia. Hlavné oblasti spoločenskej zodpovednosti výrobných podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-5] CD-ROM. VEGA 1/0305/15.
  article

  article

 6. MELUCHOVÁ, Jitka. Zákon o sociálnom fonde s komentárom a príkladmi. In Sociálny fond. Možnosti tvorby a použitia sociálneho fondu v praxi. - Bratislava : Forum, 2016. ISSN 2453-689X, 2016, s. 4-36.
  article

  article

 7. ADAMOVSKÝ, Peter. Social innovators can make a real impact. In The Slovak Spectator. - Bratislava : The Rock, 2015, 28. december 2015, [2,5 NS].
  article

  article

 8. Vedecké state z výskumných projektov 2015 : [zborník príspevkov] : podporené grantom Nadácie VÚB: Letná škola slovenských ekonómov. Spracoval: Jozef Kubala ; recenzenti: Edita Nemcová, Eduard Nežinský. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [150 s., 7,7 AH]. ISBN 978-80-225-4190-9. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Vedecké state z výskumných projektov 2015

  electonic book

 9. MATUŠOVIČ, Martin. Sociálne dimenzie inovácií. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-6] CD-ROM. VEGA 1/0784/15.
  article

  article

 10. ČIHOVSKÁ, Viera - CIBÁKOVÁ, Viera. Marketing concept opens up possibilities for profit and non-profit sectors partnerships. - Registrovaný: Scopus. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2014. ISSN 1728-6239, 2014, no. 1-2, pp. 38-41.
  article

  article