Search results

 1. HOROVÁ, Jana. Mezinárodní přehled podpory neformálního (rodinného) pečovatelství. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2021. ISSN 1213-6204, 2021, roč. 21, č. 2, s. 20-43.
  article

  article

 2. VOSTATEK, Jaroslav. (Ne)podmíněné sociální dávky prizmatem sociálních modelů. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2021. ISSN 1802-5854, 2021, roč. 15, č. 2, s. 2-13.
  article

  article

 3. RAJMON, Ondřej - ŠÁMALOVÁ, Kateřina. Nadstandardy zdravotní péče − komparace modelů. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2021. ISSN 1802-5854, 2021, roč. 15, č. 2, s. 23-29.
  article

  article

 4. QADRI, Muhammad Ahmed - ARSHAD, Muhammad. Youth Crime in Karachi and London: A Comparative Analysis (Since 1990-2000). In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 14, pp. 71-88.
  article

  article

 5. KLIEŠTIK, Tomáš et al. Remaining Financially Healthy and Competitive: The Role of Financial Predictors. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, vol. 12, no. 1, pp. 74-92 online.
  article

  article

 6. HLUŠÁK, Milan. Náhrada škody pri strate možnosti užívať vec. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 1, s. 13-28.
  article

  article

 7. ZÁVODNÁ, Lucie Sára. Management nadměrného cestovního ruchu na příkladech z praxe. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 1804-252X, 2020, roč. 11, č. 2, s. 52-60.
  article

  article

 8. FISCHER, Jakub - FLUSKOVÁ, Hana - VLTAVSKÁ, Kristýna. At-Risk-of-Poverty Rate Countries 2005–2017: Impact of Changes in Households’ Structure. Aut. Kristýna Vltavská. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1804-8765, 2020, vol. 100, no. 4, pp. 351-364 online.
  article

  article

 9. MAGUROVÁ, Zuzana. Vybrané mechanizmy na ochranu pred diskrimináciou a násilím páchanom na ženách. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 6, s. 488-504.
  article

  article

 10. RIDZOŇOVÁ, Alžbeta. Asymetrie v štatistike zahraničného obchodu. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 2, s. 73-76.
  article

  article