Search results

Records found: 749  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0004535 xcla^"
 1. CHVOJKA, Šimon. Najvyšší správny súd jako "new kid on the block": komparativní pohled s českým Nejvyšším správním soudem. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2024. ISSN 0032-6984, 2024, roč. 107, č. 2, s. 170-191.
  article

  article

 2. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Zmeny zákona. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1335-0897, 2024, roč. 29, č. 1-2, s. 5-14.
  article

  article

 3. JONASÍKOVÁ, Dominika - KONEČNÝ, Vladimír. Research of Individual Logistics Performance Index Indicators in European Union Countries. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2024. ISSN 2585-7258, 2024, vol. 18, no. 1, pp. 121-133.
  article

  article

 4. Šedá ekonomika dlouhodobě neklesá. Pomoct mohou digitální platby. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2024. ISSN 1212-4273, 2024, roč. 31, č. 6, s. 34-35.
  article

  article

 5. BELÁS, Jaroslav - ŠRÁMKA, Martin - METZKER, Zdenko. Selected Attributes of Long-term Sustainability of Human Resource Management in the MSP in the Visegrad Group Countries. A Sectoral Perspective. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2023. ISSN 1336-3727, 2023, roč. 21, č. 2, s. 5-13.
  article

  article

 6. SOBKOVÁ, Martina. Gigantické devizové rezervy rozhodně neleží ladem. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 12, s. 18-20.
  article

  article

 7. PRUDOVIČ, Marek. Dedičské právo v Európe a jeho metamorfózy v priestore a čase s akcentom na vývojové trendy a sociálne kontexty. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2023. ISSN 1339-5467, 2023, roč. 11, no. 4, s. 106-121.
  article

  article

 8. ARDIELLI, Eva - FREIBRÜCKOVÁ, Aneta - SKUPNIKOVA, Barbora. Evaluation of the Mental Health Care Systems in the Czech Republic and EU Countries. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2023. ISSN 1801-7118, 2023, roč. 19, č. 3, s. 3-16.
  article

  article

 9. MIKUŠOVÁ, Miroslava. Zmena výšky nájomného pri prenájme priestorov na účely bývania. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1339-8652, 2023, roč. 9, č. 2, s. 50-57.
  article

  article

 10. KUČEROVÁ, Irah. Cross-National Analysis in the EU: North–South Cleavages As a Conceptual Map of the European Union. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2023. ISSN 1336-1562, 2023, roč. 21, č. 1, s. 5-28.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.