Search results

Records found: 1900  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0004535 xkni^"
 1. GRISÁKOVÁ, Nora et al. ENVIRONOMICS : Economic Approach to Environmental Issues. Reviewers: Lucia Bursíková, Róbert Šlosár, Vladimír Šebej. 1st Edition. České Budějovice : College of European and Regional Studies, 2022. 137 s. VEGA 1/0646/20 (80%), VEGA 1/0668/22 (20%). ISBN 978-80-7556-116-9.
  book

  book

 2. Rural Inspiration Awards 2021 : The European Agricultural Fund for Rural Development : Projects Brochure. 1st Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. 28 s. European Network for Rural Development. ISBN 978-92-76-36207-4. ISSN 2529-4954. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Rural Inspiration Awards 2020 : The European Agricultural Fund for Rural Development : Projects Brochure. 1st Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. 28 s. European Network for Rural Development. ISBN 978-92-76-36166-4. ISSN 2529-4954. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. ONDROVÁ, Júlia - ÚRADNÍK, Michal. Ústavné súdnictvo v Slovenskej republike. Banská Bystrica : Belianum, 2021. 227 s. ISBN 978-80-557-1849-1. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 5. ITEMA 2021. International Scientific Conference. ITEMA 2021: Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture : Proceedings of Fifth International Scientific Conference. 1st Edition. Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2021. 213 s. Available on Internet: <https://www.itema-conference.com/wp-content/uploads/2022/05/ITEMA_2021-Proceedings-DRAFT.pdf> ISBN 978-86-80194-51-6. ISSN 2683-5991.
  electonic book

  electonic book

 6. BAYAR, Yilmaz. Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union. Hershey : IGI Global, 2020. 614 s. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE). ISBN 978-1-7998-1188-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. DE HAAS, Hein - CASTLES, Stephen - MILLER, Mark J. The Age of Migration : International Population Movements in the Modern World. 6th Edition. London : Red Globe Press/Macmillan International Higher Education, 2020. 443 s. ISBN 978-1-352-00712-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. BARTKOVÁ, Lucia. Dvojitá kvalita tovarov dennej potreby v EÚ a jej vplyv na spotrebné správanie. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 179 s. ISBN 978-80-557-1812-5. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 9. STRNÁDOVÁ, Petra. Súčasné trendy v ekonomickej žurnalistike: diskurzná analýza : porovnanie situácie na Slovensku a v anglosaských krajinách. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 151 s. Studia linguistica 7. ISBN 978-80-557-1694-7. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Súčasné trendy v ekonomickej žurnalistike: diskurzná analýza

  book

 10. BRZICA, Daneš et al. Atraktivita územia a mobilita talentov : veľké mestá priťahujú talenty. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 175 s. ISBN 978-80-7144-320-9. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Atraktivita územia a mobilita talentov

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.