Search results

 1. GAJDOŠ, Jozef - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Sloboda cestovania. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 57-61 online.
  article

  article

 2. LUKÁČ, Jozef - NOVOTNÝ, Marcel. Analysis of Tax Havens Around the World. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 68-75 online. I-21-113-00.
  article

  article

 3. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana. Využitie viackriteriálnej analýzy pri hodnotení kvality života krajín V4. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 62-68 online.
  article

  article

 4. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela. Digitalization as a Tool to Support Innovation: A European Perspective. In Ekonomìčnij forum. - Lutsk : Lutsk National Technical University. ISSN 2415-8224, 2021, vol. 1, no. 1, pp. 29-34 online.
  article

  article

 5. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Porovnanie krajín Európskej únie na základe vybraných ukazovateľov aplikáciou metódy normovanej premennej. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 1, s. 74-81 online. VEGA 1/0193/20.
  article

  article

 6. 6.Korona

  REISS, Karina - BHAKDI, Sucharit. Korona : falošný poplach? : fakty a čísla. Preklad: Jozef Štefčík. 1. slovenské vydanie. Bratislava : PLEJÁDY, 2020. 183 s. ISBN 978-80-973756-0-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. BEDNARČÍKOVÁ, Diana - ROMANOVÁ, Anita. E-Government na Slovensku – porovnanie s krajinami Európskej únie prostredníctvom indexov elektronizácie verejnej správy. In Informačné technológie a ich využitie v riadení podniku : recenzovaný zborník vedeckých statí Katedry informačného manažmentu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4777-2, s. 4-17 online. VEGA 1/0388/20.
  article

  article

 8. ŠOLTÉSOVÁ, Klaudia. Podnikateľské prostredie vybraných krajín Európskej únie. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 12. International Scientific Conference, September 16th – 18th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4772-7, s. 108-109 online.
  article

  article

 9. KÓŇA, Jakub. Sociálno-ekonomické predispozície vybraných európskych krajín pre podnikanie v oblasti ubytovacích služieb prostredníctvom Airbnb. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 119-131 online.
  article

  article

 10. KUNOVSKÁ, Ingrid - KUCHAROVÁ, Jana. Ausgewählte Themen für den Landeskundenunterricht. Recenzenti: Marcus Bitterer, Ľudmila Solenská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 177 s. [13,21]. ISBN 978-80-225-4739-0. [Copy count : 12, currently available 10, at library only 2]
  book

  book