Search results

 1. Zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2003. ISSN 1335-9568, 2003, roč. 10, č. 9, s. 34-48.
  article

  article

 2. BORÁKOVÁ, Marta. Príjmy zo závislej činnosti a funkčné požitky. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2003. ISSN 1335-1583, 2003, č. 3, s. 163-184.
  article

  article

 3. BORÁKOVÁ, Marta. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2002. ISSN 1335-1583, 2002, č. 9, s. 139-151.
  article

  article

 4. MEZEIOVÁ, Viera. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2001. ISSN 1335-1583, 2001, č. 8-9, s. 203-206.
  article

  article

 5. JANKUROVÁ, Lenka - MIČKO, Juraj. Medzinárodný účtovný štandard IAS 19 Zamestnanecké požitky. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2001. ISSN 1335-7034, 2001, č. 3, s. 62-63.
  article

  article

 6. KONTŠEKOVÁ, Zuzana. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov od 1. 1. 2000. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2000. ISSN 1335-1583, 2000, č. 5-6.
  article

  article

 7. PIRŠELOVÁ, Dagmar. Zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od roku 2000. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Poradca podnikateľa ; Žilina, 2000. ISSN 1335-1508, 2000, č. 3, s. 24-39.
  article

  article

 8. Príjmy zo závislej činnosti na prelome rokov 1999/2000. In Mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2000. ISSN 1335-9568, 2000, roč. 7, č. 2-3, s. 25-62.
  article

  article

 9. Príjmy zo závislej činnosti. In Mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 1999. ISSN 1335-9568, 1999, roč. 6, č. 26, s. 17-26.
  article

  article

 10. GLAZELOVÁ, Anna - BLAŠKOVÁ, Helena. Príprava na ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov. In Finančný radca. ISSN 1335-3861, 1999, č. 4, s. 66-82.
  article

  article