Search results

  1. BOHUŠOVÁ, Hana. Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS : vybrané IAS/IFRS v podmínkách českých podniků. Praha : ASPI Wolters Kluwer, 2008. 307 s. ISBN 978-80-7357-366-9. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
    Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS

    book

  2. PIRŠELOVÁ, Dagmar. Zúčtovanie preddavkov zo závislej činnosti. 1. vyd. Bratislava : EPOS, 1997. 176 s. ISBN 80-88810-84-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
    book

    book