Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0004868 xpca^"
  1. FRASCH, Alexander - KUPČÍKOVÁ, Michaela. Komparácia ekonomických a prevádzkových ukazovateľov medzinárodných osobných leteckých dopravcov v rámci klasického a nízkonákladového obchodného modelu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2020. ISSN 2453-9988, 2020, roč. 12, č. 1, s. 23-38 online.
    article

    article

  2. NAHÁCKA, Veronika. Rozhodovanie o zabezpečovaní dopravných služieb formou operatívneho lízingu - optimalizačný model. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference : 3. ročník mezinárodní Baťovy doktorandské konference. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. ISBN 978-80-7318-529-9.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.