Search results

Records found: 211  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0004873 xcla^"
 1. NIKLOVÁ, Miriam. Sociálny pedagóg ako súčasť podporného tímu. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. ISSN 1338-2845, 2024, roč. 5, č. 1, s. 17-21.
  article

  article

 2. KOLLÁROVÁ, Soňa - MAJERČÁKOVÁ, Zuzana. Rizikové výzvy vo virtuálnom priestore. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1336-9849, 2024, roč. 19, č. 3, s. 20-23.
  article

  article

 3. EMMEROVÁ, Ingrid. Stres v škole - hlavné zdroje a možnosti jeho eliminovania: preventívna práca so žiakmi. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1336-9849, 2024, roč. 19, č. 4, s. 14-17.
  article

  article

 4. SELECKÁ, Lenka. Mládež zranená nepriaznivými zážitkami z detstva: prevencia a sebaregulácia. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1336-9849, 2024, roč. 19, č. 4, s. 24-28.
  article

  article

 5. ZACHAR KUCHTOVÁ, Jana. Trestnoprávne riešenie kybernetickej šikany vo vybraných krajinách. In Forenzní vědy, právo, kriminalistika : Vědecké studie a analýzy: vědecký časopis. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2024. ISSN 2533-4387, 2024, roč. 9, č. 1, s. 38-53.
  article

  article

 6. GECEVICIENE, Karolina - DANILEVICIENE, Irena - OKUNEVICIUTE-NEVERAUSKIENE, Laima. Impact of FinTech Sector Development on Money Laundering Prevention. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2024. ISSN 2585-7258, 2024, vol. 18, no. 1, pp. 54-66.
  article

  article

 7. MIROVSKÝ, Petr - FOJTÁŠKOVÁ PETŘEKOVÁ, Hana. Údržba a řízení bezpečnosti kritické infrastruktury v ČR. In Forenzní vědy, právo, kriminalistika : Vědecké studie a analýzy: vědecký časopis. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2023. ISSN 2533-4387, 2023, roč. 8, č. 3, s. 460-465.
  article

  article

 8. EMMEROVÁ, Ingrid. Využitie a význam sociálnej skupiny v prevencii : charakteristika skupinovej práce. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1336-9849, 2023, roč. 18, č. 2, s. 24-28.
  article

  article

 9. EMMEROVÁ, Ingrid. Komunikácia s rodičom s agresívnym správaním: možnosti prevencie. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1336-9849, 2023, roč. 18, č. 9, s. 14-18.
  article

  article

 10. LENGYEL, Peter. Vzdelávanie pedagógov v téme prevencie: tréningy - sankcie - porozumenie situácii. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1336-9849, 2023, roč. 18, č. 9, s. 24-26.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.