Search results

Records found: 98  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0004873 xkni^"
 1. PÉTIOVÁ, Marianna. Extrémizmus z pohľadu žiakov základných a stredných škôl. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. 93 s. ISBN 978-80-8240-026-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. KUKURA, Marek. Význam marketingu v kreovaní sociálne žiaduceho správania : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2022. 162 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. PÉTIOVÁ, Marianna. Extrémizmus z pohľadu rodičov žiakov základných a stredných škôl. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. 59 s. ISBN 978-80-8240-020-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. BURÁK, Emil. Účtovnícke chyby II. : niektoré užitočné rady. 1. vydanie. Ružomberok : Ján Šindléry - TESFO Ružomberok, 2020. 160 s. ISBN 978-80-89253-98-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Účtovnícke chyby II.

  book

 5. JANKOVÁ, Mária. Prevencia a riešenie šikanovania a kyberšikanovania v základných a stredných školách z pohľadu koordinátorov prevencie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 38 s. ISBN 978-80-89965-41-0. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 6. CRUMBLEY, D. L. - FENTON, Edmund D. - SMITH, G. Stevenson. Forensic and Investigative Accounting. 9th Edition. Riverwoods : Wolters Kluwer/CCH Incorporated, 2019. [872 s.]. CCH Publications. ISBN 978-0-8080-5322-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 7. The Heavy Burden of Obesity : The Economics of Prevention. Paris : OECD, 2019. 252 s. OECD Health Policy Studies. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-heavy-burden-of-obesity_67450d67-en> ISBN 978-92-64-33004-7. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. Assessing Global Progress in the Governance of Critical Risks. Paris : OECD, 2018. 132 s. OECD Reviews of Risk Management Policies. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/assessing-global-progress-in-the-governance-of-critical-risks_9789264309272-en> ISBN 978-92-64-30926-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. State-Owned Enterprises and Corruption : What Are the Risks and What Can Be Done? Paris : OECD, 2018. 145 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/risk-management-by-state-owned-enterprises-and-their-ownership_9789264262249-en> ISBN 978-92-64-30304-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Aktuálne výzvy prevencie počítačovej kriminality. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Aktuálne výzvy prevencie počítačovej kriminality : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej dňa 21.3.2018 v Bratislave. Recenzenti: Anna Hamranová, Eva Kostrecová. 1. vydanie. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2018. online 235 s. ISBN 978-80-8054-774-5.
  electonic book

  electonic book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.