Search results

 1. MĚRTLOVÁ, Libuše. Řízení lidských zdrojů a lidského kapitálu firmy. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2014. 148 s. ISBN 978-80-7204-907-3. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  Řízení lidských zdrojů a lidského kapitálu firmy

  book


 2. PETERS, Thomas J. Malé velké věci : 163 způsobů jak dosáhnout excelentnosti. Praha : Management Press, 2011. 527 s. Knihovna světového managementu, Sv. 30. ISBN 978-80-7261-222-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Malé velké věci

  book


 3. STANDFORD, George. Cambridge english for human resources. Cambridge : Cambridge University Press, 2011. 128 s. ISBN 978-0-521-18469-4. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Cambridge english for human resources

  book


 4. KACHAŇÁKOVÁ, Anna - NACHTMANNOVÁ, Oľga - JONIAKOVÁ, Zuzana. Personálny manažment. 2. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2011. 235 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-391-4. [Copy count : 11, currently available 3, at library only 3]
  Personálny manažment

  book


 5. SIMON, Hermann. Skrytí šampióni 21. století : úspěšné strategie málo známých firem, které mají vedoucí postavení na světových trzích. Praha : Management Press, 2010. 383 s. Knihovna světového managementu, Sv. 29. ISBN 978-80-7261-225-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Skrytí šampióni 21. století

  book


 6. BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky. Praha : GRADA Publishing, 2009. 133 s. Manažer. ISBN 978-80-247-2313-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky

  book


 7. JAY, Ros. Přijímací pohovor : co chtějí firmy slyšet a jak ro říct. Překlad: Marcela Bastiánová. Praha : GRADA Publishing, 2007. 138 s. Brilantně. ISBN 978-80-247-1944-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 8. ARMSTRONG, Michael. Jak se stát ještě lepším manažerem : kompletní soupis osvědčených technik a nezbytných dovedností. Překlad: Ondřej Dobiášek. Praha : Ekopress, 2006. 308 s. ISBN 80-86929-00-0. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 1]
  Jak se stát ještě lepším manažerem

  book


 9. AL-JAJJOKA, Sam. Psychometrické testy. Překlad: Jana Konopiská. Brno : Computer Press, 2005. 95 s. Rozvoj osobnosti. ISBN 80-251-0845-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Psychometrické testy

  book


 10. CLEGG, Brian. Vedení pohovoru. Překlad: Emil Horký. Brno : CP Books, 2005. 94 s. V kostce. ISBN 80-251-0616-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book