Search results

Records found: 631  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0005048 xcla^"
 1. PAŠKA, Miroslav. Co motivuje různé generace spotřebitelů? In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2023. ISSN 1211-5622, 2023, roč. 33, č. 1, s. 22-23.
  article

  article

 2. KUBALOVÁ, Radka. The Importance of Pictorial Description in Consumer Decision-Making Involving Decoys. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2023. ISSN 1212-415X, 2023, roč. 23, č. 1, s. 32-41.
  article

  article

 3. ČÍŽKŮ, Andrea. Potenciální produkt a mezera výstupu v období ekonomických krizí. In Politická ekonomie. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023. ISSN 2336-8225, 2023, roč. 71, č. 2, s. 177-198.
  article

  article

 4. KOVÁČ, Juraj - MALEGA, Peter - HRYTSANIUK, Olha. Využitie virtuálnej reality v oblasti marketingu a obchodu. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Ústav manažmentu, priemyslu a digitálneho inžinierstva a Katedra automobilovej výroby, 2023. ISSN 1337-7094, 2023, č. 47, s. 27-29.
  article

  article

 5. ADÁMKOVÁ, Alena. Nacházíme se v pasti středních příjmů. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2023. ISSN 1802-4599, 2023, roč. 17, č. 4, s. 6-8.
  article

  article

 6. GLOSER, Filip. Inovace ve finančnictví: AI zpracovává data klientů. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 11, s. 32-33.
  article

  article

 7. SANKOT, Ondřej et al. Mapping of Capabilities and Export Opportunities of Czechia. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2023. ISSN 2336-730X, 2023, vol. 32, no. 2, pp. 159-183.
  article

  article

 8. KOLLÁR, Vojtech - MATÚŠOVÁ, Silvia. Produktová politika v obehovom hospodárstve. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia, manažment a marketing. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2023. ISSN 1337-2955, 2023, roč. 19, č. 2, s. 80-91.
  article

  article

 9. SOBKOVÁ, Martina. Banky mění své interní systémy. Hlavním důvodem je vyšší agilita a kvalita služeb. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 2, s. 10-14.
  article

  article

 10. MIŠÍK, Martin. Päť pilierov obchodného úspechu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1339-2433, 2022, roč. 14, č. 4, s. 45.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.