Search results

Records found: 542  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0005048 xpca^"
 1. DANESHJO, Naqibullah et al. Assessment of Environmental Performance and Development Sustainability of Systems Product. - Registrovaný: Scopus. In Ecological Engineering & Environmental Technology : [International Scientific Journal Widely looking up of Ecological and Technological Solutions Related to Environmental Engineering]. - Lublin : Polish Society of Ecological Engineering. ISSN 2719-7050, 2023, vol. 24, no. 3, pp. 192-200. KEGA 030EU- 4/2022, KEGA 019TUKE-4/2022.
  article

  article

 2. REMEŇOVÁ, Katarína - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Price Sensitivity Testing As a Blueprint for Basic Product Pricing. In European Forum of Entrepreneurship 2023. International Scientific Conference. European Forum of Entrepreneurship 2023 : "Business Environment in a Whirlwind of Turbulent Changes“. - Praha : NEWTON College, 2023. ISBN 978-80-87325-68-1, pp. 246-251. VEGA 1/0582/22.
  article

  article

 3. ŠEVČÍKOVÁ, Renáta. Vplyv environmentálnych faktorov na obchodné stratégie a inovácie: cesta k udržateľnejšiemu podnikaniu. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 141-149. VEGA 1/0398/22.
  article

  article

 4. DONOVALOVÁ, Alena - BREZINA, Ivan, ml. Udržateľnosť módneho priemyslu v kontexte podpory značiek šetrných k životnému prostrediu. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 21-30. VEGA 1/0398/22.
  article

  article

 5. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka - FECKOVÁ, Katarína - GUBÍNIOVÁ, Katarína. Business Initiatives in Product Packaging: Challenges Towards Eco-Friendly Solutions. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 49-55. VEGA 1/0398/22.
  article

  article

 6. ORESKÝ, Milan. Artificial Intelligence and Circular Economy. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 92-102.
  article

  article

 7. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť v luxusnom segmente. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 84-91. VEGA 1/0398/22.
  article

  article

 8. KINTLER, Jakub - REMEŇOVÁ, Katarína - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Price Sensitivity Testing as a Basic Tool for Strategic Pricing Decisions. - Registrovaný: Web of Science. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2023. ISSN 2334-6191, 2023, vol. 28, no. 1, pp. 20-32. VEGA 1/0582/22.
  article

  article

 9. KRČOVÁ, Ingrid - SAKÁLOVÁ, Katarína - ZELINOVÁ, Silvia. Moderné metódy určovania poistného v životnom poistení. Recenzenti: Jana Mihalechová, Mária Bilíková. 1. vydanie. Brno : H.R.G., 2022. 156 s. [8,06 AH]. VEGA 1/0410/22. ISBN 978-80-7490-281-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. KUDLOVÁ, Zuzana. Influencer marketing na Slovensku. In "Obchod a marketing". Vedecký workshop. "Obchod a marketing" : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2022. ISBN 978-80-225-4988-2, s. 38-42.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.