Search results

Records found: 384  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0005114 xcla^"
 1. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Návratná finančná výpomoc pre obce. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 10, s. 22-25.
  article

  article

 2. ALEXANDROVICH, Zaitsev Ivan - VADIMOVNA, Chukhrina Victoria - DMITRIEVICH, Gurtskoy Lev. Future Tech Program as a Tool to Increase Competitiveness of Innovative Technological Enterprises in the International Market. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2020. ISSN 1805-3246, 2020, č. 1, s. [1-7].
  article

  article

 3. KUCHARČÍKOVÁ, Alžbeta et al. Problémy aktívnej politiky trhu práce. In Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis = International Scientific Journal. - Brno : Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání. ISSN 2336-2561, 2017, č. 2, s. 1-9.
  article

  article

 4. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Podpora najmenej rozvinutých okresov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 2, s. 1-2.
  article

  article

 5. ČIČOVÁ, Tatiana - FEDERIČOVÁ, Zuzana - BUDAY, Štefan. Zhodnotenie implementácie PRV SR 2007-2013 na konci programového obdobia. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 3, s. 32-47 online.
  article

  article

 6. BELEŠOVÁ, Svetlana - ĎURIČOVÁ, Ivona - MASÁR, Ivan. Trendy vidieckeho turizmu a hodnotenie podporných nástrojov v Slovenskej republike. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 3, s. 48-67 online.
  article

  article

 7. SÝKORA, Jozef. Program rozvoja v podmienkach samospráv. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 1, s. 59-60.
  article

  article

 8. BOLEČEKOVÁ, Martina. Rozvojová agenda na pôde Organizácie Spojených národov. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1339-3502, 2015, roč. 10, č. 1, s. 35-54.
  article

  article

 9. FILIPOVÁ, Lenka. Inovativní lídry si firmy musí vychovat. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2015. ISSN 0026-8720, 2015, roč. 50, č. 6, s. 22-24.
  article

  article

 10. KLOBOUČNÍKOVÁ, Kristýna - DRULÁKOVÁ, Radka. Ekonomická dimenze zahraniční rozvojové spolupráce České republiky-případová studie Srbsko. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0572-3043, 2015, roč. 23, č. 3, s. 30-47.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.