Search results

Records found: 72  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0005114 xpca^"
 1. SULEJMANI, Dagmar. Tribuna tînărului cercetător. In Moldavian Journal of International Law and International Relations. - Chișinău : Moldavian Association of International Law. ISSN 2345-1963, 2022, vol. 17, no. 2, pp. 51-64 online.
  article

  article

 2. JANČOVIČ, Peter - SZABÓ, Jakub. Principal Determinants of Territorial Allocation of the Slovak Republic's Bilateral Development Aid: Path-dependent Trajectory? - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2022. ISSN 0016-7193, 2022, roč. 74, č. 2, s. 99-121 online.
  article

  article

 3. BROCKOVÁ, Katarína et al. Economic Mechanism of Optimizing the Innovation Investment Program of the Development of Agro-Industrial Production. - Registrovaný: Web of Science. In Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development : [Scientific Journal]. - Litva : Vytautas Magnus University Agriculture Academy. ISSN 2345-0355, 2021, vol. 43, no. 1, pp. 129-136 online.
  article

  article

 4. ZAGORŠEKOVÁ, Natália. Institutional Framework of European Development Assistance. In ICEI 2020. International Conference. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 : Collection. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4455-8. ISSN 2571-029X, s. 923-929 online. I-20-104-00.
  article

  article

 5. FILUS, Ivan et al. Návrh inovačných priorít pre Národný projekt : štúdia pre predmet zákazky: Poradenstvo pri definovaní inovačných priorít na základe analýzy potenciálu pôdohospodárskeho sektora. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 55 s. [2,8 AH].
  book

  book

 6. FILUS, Ivan et al. Význam bioekonomiky pre Slovenskú republiku a návrh štruktúrovaného dotazníka na oslovenie stakeholderov : štúdia pre predmet zákazky: Poradenstvo pri definovaní inovačných priorít na základe analýzy potenciálu pôdohospodárskeho sektora. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 61 s. [3,1 AH].
  book

  book

 7. ČUKANOVÁ, Miroslava. [Vývoj globalizovaného sveta v 21. storočí s akcentom na jeho špecifické oblasti]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 34, s. 222-223. Recenzia na: Vývoj globalizovaného sveta v 21. storočí s akcentom na jeho špecifické oblasti / Bebiaková, D. ; Petríková, H., Sopková, G. Steinhauser, D. - Bratislava : Ekonóm, 2015.
  article

  article

 8. TARČA, Alexander - ČUCHRAN, Matej. Možnosti využitia Európskych rozvojových programov. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VII. (2016) : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 25.-29.7.2016, Košice, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4258-6, s. 156-162 CD-ROM.
  article

  article

 9. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Nezamestnanosť mladých - sú riešenia Európskej únie účinné? In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 164-171 CD-ROM.
  article

  article

 10. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Program rozvoja vidieka na Slovensku na obdobie 2014 - 2020. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : spoločenská poľnohospodárska politika EÚ. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 13-16 [5,20 NS] online. VEGA 1/0635/14. 1/0635/14, VEGA, Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.