Search results

Records found: 617  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0005128 xkni^"
 1. BERGER, Birgitta - DAM, Leni - WINTER, Christina. Autonomes Sprachenlernen : Wie Lernende Verantwortung übernehmen und Lehrkräfte dies effektiv begleiten. 1. Auflage. Berlin : Cornelsen, 2023. 152 s. ISBN 978-3-589-16853-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 2. DOLEŽAL, Jan - KRÁTKÝ, Jiří - HÁJEK, Martin. Projektový management : komplexně, prakticky a podle světových standardů. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2023. 426 s. ISBN 978-80-271-3619-3. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  Projektový management

  book

 3. CROFT, Chris. Project Management QuickStart Guide : The Simplified Beginner's Guide to Precise Planning, Strategic Resource Management and Delivering World-Class Results. Albany : ClydeBank Media, 2022. 357 s. ISBN 978-1-63610-058-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 4. KUKOLOVÁ, Gabriela - BABINČÁK, Marián - BRCHNELOVÁ, Michaela. Ako vyhrať vedeckú súťaž : metodická príručka pre vzdelávanie vedátorov. 4. vydanie. Bratislava : AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku, 2022. 96 s. ISBN 978-80-88953-91-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. BAAIJ, Marc G. An Introduction to Management Consultancy. 2nd Edition. London : SAGE, 2022. 358 s. ISBN 978-1-5297-5842-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Príprava projektu nového študijného programu Všeobecný manažment v odbore 8. Ekonómia a manažment : recenzovaný zborník. Recenzenti: Ľuboslav Szabo, Dušan Masár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 105 s. KEGA 001EU-4/2021. ISBN 978-80-225-4979-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Príprava projektu nového študijného programu Všeobecný manažment v odbore 8. Ekonómia a manažment

  book

 7. HAIR, Joseph F. - ORTINAU, David J. - HARRISON, Dana E. Essentials of Marketing Research. 5th Edition. New York : McGraw-Hill, 2021. 428 s. ISBN 978-1-260-57578-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. PISÁR, Peter. Projektový manažment vo verejnom sektore : manažment programov EÚ. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2021. 155 s. ISBN 978-80-557-1885-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. SCHWALBE, Kathy. An Introduction to Project Management : Predictive, Agile and Hybrid Approaches. 7th Edition. Minneapolis : Schwalbe Publishing, 2021. 460 s. ISBN 9798695713459. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 10. The Standard for Project Management and a Guide to the Project Management Body of Knowledge : (PMBOK Guide). 7th Edition. Pennsylvania : Project Management Institute, 2021. xxvi, 274 s. ISBN 978-1-62825-664-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.