Search results

Records found: 743  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0005128 xpca^"
 1. ORESKÝ, Milan - REHÁK, Róbert. Finančné a cenové rozhodovanie v obchode. Recenzenti: Darina Saxunová, Miroslav Karlíček. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. [189 s.] [11,7 AH]. ISBN 978-80-571-0575-6.
  Finančné a cenové rozhodovanie v obchode

  book

 2. LORKO, Matej - SERVÁTKA, Maroš - ZHANG, Le. Hidden Inefficiency: Strategic Inflation of Project Schedules. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Economic Behavior & Organization. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V. ISSN 1879-1751, 2023, vol. 206, pp. 313-326.
  article

  article

 3. FRÍVALDSKÝ, Marián. Zelené dlhopisy. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2023. ISSN 1336-7137, 2023, roč. 19, č. 1, s. 70-76.
  article

  article

 4. SIKA, Peter - HAJTMÁNKOVÁ, Marcela - PONGRÁCZ, Eva. Prípadové štúdie sociálnych inovácií v Slovenskej republike. 1. vydanie. Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2023. 61 s. ISBN 978-80-89125-21-0.
  electonic book

  electonic book

 5. SIRAKOVOVÁ, Eva - ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Dobrovoľné príspevky na verejné statky: spoločenskoekonomické súvislosti a význam občianskeho crowdfundingu. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2023. ISSN 0049-1225, 2023, roč. 55, č. 3, s. 341-365. VEGA 1/0545/23.
  article

  article

 6. JANČIČKOVÁ, Lea - PAKŠIOVÁ, Renáta. R&D Projects Implemented in Food Enterprises Focused on Sustainability in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In European Food and Feed Law Review. - Berlín : Lexxion Verlagsgesellschaft. ISSN 1862-2720, 2023, vol. 18, no. 1, pp. 31-36. VEGA 1/0089/23.
  article

  article

 7. NÉMETHOVÁ, Valéria. Evaluation of Public Support for Universities: Factors Influencing the Success of Research Projects in Slovakia. In 26th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business. 26th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business : Conference Proceedings. - Ankara : BC GRUP, 2022. ISBN 978-605-73146-1-1, pp. 1-8 online. VEGA 1/0605/19.
  article

  article

 8. KLIMKO, Roman - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIRAKOVOVÁ, Eva. Increasing Citizen Involvement in Participatory Budgeting. In Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2022. ISSN 2729-8213, 2022, roč. 23, č. 2, s. 26-34. VEGA 1/0239/19, APVV 18–0435.
  article

  article

 9. YERSULTANOVA, Aitkul - KARELKHAN, Nursaule - JURÍK, Pavol. Project-Oriented Computer Science Teaching in Inclusive Education. In TIEES 2022: Trends and Innovations in E-business, Education, and Security. International Scientific Web-Conference of Scientists and Ph.D. Students or Candidates. TIEES 2022: Trends and Innovations in E-Business, Education and Security : Tenth International Scientific Web-conference of Scientists and PhD. Students or Candidates. - Bratislava : The Slovak Society for Economic Informatics, 2022. ISSN 2729-8493, pp. 165-172.
  article

  article

 10. GAŠOVÁ, Zuzana. Spolupráca na projekte APVV s partnerskými univerzitami pokračuje. In Newsletter Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN [nemá], 2022, roč. 8, s. 2. APVV-18- 0115.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.