Search results

 1. NENADÁL, Jaroslav. Jak efektivně realizovat benchmarking. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2010. ISSN 1335-9231, 2010, roč. 18, č. 2, s. 14-19. Available on Internet: <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2010-pdf/casopis-kvalita-2-2010>
  article

  article

 2. NENADÁL, Jaroslav. Jak efektivně realizovať benchmarking. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2010. ISSN 1335-9231, 2010, roč. 18, č. 3, s. 31-36. Available on Internet: <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2010-pdf/casopis-kvalita-3-2010>
  article

  article

 3. STRÝČEK, Pavol. Správny čas na zmeny a zlepšovanie. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2009. ISSN 1335-9231, 2009, roč. 17, č. 4, s. 27 - 30. Available on Internet: <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2009-pdf/casopis-kvalita-4-2009>
  article

  article

 4. TRENČAN, Branislav - HALADA, Peter. Organizačné aspekty implementácie projektového riadenia v priemyselných podnikoch. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of Business Management, University of Economics, Bratislava. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2006. ISSN 1336-3301, 2006, roč. 3, č. 3, s.70-79.
  article

  article

 5. FRIEDL, Thorsten - PÖLZ, Wolfgang - TÜCHLER, Robert. Nový procesný prístup vyžaduje tiež novú dokumentáciu. Prekl. Miroslav Hrnčiar. In Kvalita : odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. - Žilina : MASM, 2004. ISSN 1335-9231, 2004, roč. 12, č. 1, s.4-7.
  article

  article

 6. SLAMKOVÁ, E. Organizačné aspekty projektového managementu. In Moderní řízení, 1995, roč. 30, č. 4, s. 67-70.
  article

  article

 7. STANĚK, Peter. Rozpory súčasnej podnikovej a vládnej hospodárskej politiky. In Revue obchodu, průmyslu, hospodářství. ISSN 0139-7036, 1992, roč. 17, č. 3, s. 14-15.
  article

  article

 8. HÜTTLOVÁ, Eva. Hodnocení projektů organizace práce. In Práce a mzda, 1991, roč. 39, č. 8, s. 11-13.
  article

  article