Search results

 1. GALEANO VENTURA, Juan Jesús. Implementierung von ERP Systemen als Problem des Qualitätsmanagement von Dienstleistungen - ein Beitrag zur Variabilität des externen Faktors : Doktorandenarbeit : dizertačná práca. Škol. Pavol Molnár. Bratislava, 2009. 249 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. A guide to the project management body of knowledge : (PMBOK guide). 4th ed. Pennsylvania : Project Management Institute, 2008. 467 s. ISBN 978-1-933890-51-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  A guide to the project management body of knowledge

  book

 3. Rethinking regional innovation and change : path dependency or regional breakthrough? New York : Springer Science+Business Media, Inc., 2005. 321 s. Economics of science, technology and innovation, Volume 30. ISBN 0-387-23001-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. The Portable MBA in project management. Edited by Eric Verzuh. Hoboken : John Wiley & Sons., 2003. 436 s. The Portable MBA Series. ISBN 0-471-26899-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. VEBER, Jaromír. Management : základy, prosperita, globalizace. Praha : MANAGEMENT PRESS, 2003. 700 s. ISBN 80-7261-029-5. [Copy count : 4, currently available 2, at library only 1]
  Management

  book

 6. PANDE, Peter S. - NEUMAN, Robert P. - CAVANAGH, Roland R. Zavádíme metodu Six Sigma, aneb, Jakým způsobem dosahují renomované světové společnosti špičkové výkonnosti. Prekl. Martin Lhoták. Brno : TwinsCom, 2002. 416 s. ISBN 80-238-9289-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 7. KOŠTURIAK, Ján. Projektovanie výrobných systémov pre 21. storočie. Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2000. 397 s. ISBN 80-7100-553-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. BRUCKNER, Tomáš - VOŘÍŠEK, Jiří. Outsourcing a jeho aplikace při řízení informačního systému podniku. Praha : EKOPRESS, 1998. 119 s. ISBN 80-86119-07-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 9. FARMER, Neil - LANKESTER, Bob. Total Business Design. 1. ed. Chichester : John Wiley and Sons, 1996. 193 s. ISBN 0-471-96479-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. BAINBRIDGE, Colin. Designing for Change : A Practical Guide to Business Transformation. 1. ed. Chichester : John Wiley and Sons, 1996. 250 s. ISBN 0-471-96452-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book