Search results

Records found: 280  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0005263 xcla^"
 1. JAŠURKOVÁ, Katarína. Legislatívne zmeny v oblasti daní účinné od 1. 1. 2024. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1336-426X, 2024, roč. 21, č. 4, s. 2-25.
  article

  article

 2. PEŇÁKOVÁ, Zlatica. Tax Policy in the Slovak and Czech Economies. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2021. ISSN 0032-3233, 2021, roč. 69, č. 6, s. 689-707.
  article

  article

 3. TEPPEROVÁ, Jana - PAVEL, Jan - ARLTOVÁ, Markéta. Kvantifikace fiskálních dopadů uskutečněných reforem zdanění osobních příjmů v České republice. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2021. ISSN 0032-3233, 2021, roč. 69, č. 6, s. 651-668.
  article

  article

 4. MICEIKIENE, Astrida et al. The Role of Environmental Taxes as a Fiscal Instrument for Mitigation of Environmental Pollution: Lithuanian Case. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 25, s. 26-41.
  article

  article

 5. CSIKÓSOVÁ, Adriana et al. Postavenie a význam zavedenia enviromentálnych daní v regióne V4. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2019. ISSN 1335-7182, 2019, roč. 20, č. 2, s. 24-35.
  article

  article

 6. SOLILOVÁ, Veronika - NERUDOVÁ, Danuše. Výnosový potenciál společného konsolidovaného korporátního základu daně v Evropské unii. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 1, s. 78-98.
  article

  article

 7. SOBKOVÁ, Martina. Potenciál americké ekonomiky je přinajmenším tři procenta. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 4, s. 38-39.
  article

  article

 8. MAKAROVÁ, Xénia - GLANIA, Guido. Pri daniach vláda premárnila príležitosť. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 12. januára 2017, roč. 27, č. 2, s. 14-15.
  article

  article

 9. POLTORAK, A.F. - POLTORAK, Anastasiya S. - HOLOVKO, Mykhailo Y. Mechanizmus reformácie systému daní z príjmov u právnickych osôb na Ukrajine v podmienkach fiškálnej decentralizácie. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2017. ISSN 1993-6788, 2017, no. 10, pp. 4-14.
  article

  article

 10. IVANÁKOVÁ, Daniela. Daňový poriadok s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 13, s. 5-214.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.