Search results

 1. OŤAHEĽ, Ján et al. Prímestská krajina: analýza premien vplyvom suburbanizačných procesov v zázemí Prešova. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193, 2020, roč. 72, č. 2, s. 131-155.
  article

  article

 2. MAREK, Petr. Region coby dynamický proces a využití konceptu percepčního regionu při výzkumu institucionalizace a deinstitucionalizace regionů. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193, 2020, roč. 72, č. 2, s. 193-213.
  article

  article

 3. JANEČKOVÁ, Lidmila - PELLEŠOVÁ, Pavlína - STARZYCZNÁ, Halina. Teorie pólů rozvoje a její využití v současné hospodářské praxi. In Národohospodářský obzor. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2004. ISSN 1213-2446, 2004, č. 4, s. 32-38.
  article

  article

 4. CIHELKOVÁ, Eva. Nový regionalismus: teorie a projevy ve svetové ekonomice. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2004. ISSN 0032-3233, 2004, roč. 52, č. 6, s. 807-822.
  article

  article

 5. GIBARTI, Jana. Lokalizační teorie. In Národohospodářský obzor. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU. ISSN 1213-2446, 2003, č. 4, s. 3-15.
  article

  article

 6. KRNINSKÁ, Růžena. Globalization, human resources and the increase of their potential in relation to sustainable development in regions. In Agricultural economics = Zemědělská ekonomika : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2002. ISSN 0139-570X, 2002, roč. 48, č. 3, s. 126-127. Available on Internet: <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/59543.pdf>
  article

  article

 7. VALACH, Vladimír. Zlaté desatoro rozvoja vzťahov : Francúzsko - mimoriadne významný ekonomický partner SR. In Hospodárske noviny : Denník o ekonomike a politike. ISSN 1335-4701, 4. mája 1998, roč. 6, č. 83, s. 5.
  book

  book

 8. ADAMČÍK, S. K německému konceptu hospodářského rozvoje regionů. In Národní hospodářství, 1995, č. 1, s. 28-29.
  article

  article

 9. MACHÁČEK, Jaroslav. Podstata a funkce regionální politiky. In Politická ekonomie, 1995, roč. 43, č. 4, s. 503-509.
  article

  article

 10. HUBKA, P. Údaje regionalistov. In Verejná správa, 1994, č. 9, s. 16.
  article

  article