Search results

 1. RAFAJ, Oliver - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Growth of City Regions and Bank Branch Localization. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences : “Sustainability in the Global-Knowledge Economy”. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-10] online. GACR 19-19485S.
  article

  article

 2. Winter Seminar of Regional Science. 7th Winter Seminar of Regional Science : Proceedings : 15th -18th March 2017, High Tatras, Slovakia [elektronický zdroj]. Editors: Štefan Rehák, Tomáš Černěnko ; reviewers: Paula Puškárová ... [et al.]. 1st edition. Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. CD-ROM [120 s., 6 AH]. ISBN 978-80-225-4472-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. 6th winter seminar of regional science. 6th winter seminar of regional science : proceedings : 9th -12th march 2016, Low Tatras, Slovakia [elektronický zdroj]. Editors: Tomáš Černěnko, Oliver Rafaj, Adam Síbert, Valéria Szitásiová. 1st ed. Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. CD-ROM [250 s., 9,4 AH]. ISBN 978-80-225-4273-9. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 4. 5th winter seminar of regional science. 5th winter seminar of regional science : proceedings : High Tatras, 11th -14th march 2015. Editors Tomáš Černěnko, Lukáš Sekelský, Valéria Szitásiová. 1st ed. Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. CD-ROM [300 s., 13,1 AH]. ISBN 978-80-225-4072-8. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. ŠABO, Marián. Nový regionalizmus a zmena integračnej paradigmy v Latinskej Amerike po rozpade bipolárneho usporiadania sveta. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2013. ISSN 1336-1562, 2013, roč. 11, č. 3, s. 19-35. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0176363/MV2013-3.pdf>
  article

  article

 6. BOCORA, Ján. Teoretické aspekty vymedzenia energeticko-bezpečnostných komplexov. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2013. ISSN 1336-1562, 2013, roč. 11, č. 1, s. 33-49. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0168949/MV2013-1.pdf>
  article

  article

 7. ŠABO, Marián. Vývoj regionalizmu v Latinskej Amerike. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-0715, 2012, roč. 7, č. 2, s. 118-128 online. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0166055/A2012-2.pdf>
  article

  article

 8. 2. zimný seminár regionálnej vedy. 2. zimný seminár regionálnej vedy : zborník príspevkov : Nový Smokovec, Vysoké Tatry 21.-24.3.2012 [elektronický zdroj]. Editori: Štefan Rehák, Miroslav Šipikal, Valéria Szitásiová, Tomáš Černěnko. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. CD-ROM [180 s.]. ISBN 978-80-225-3422-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 9. REHÁK, Štefan. Znalosti a inovácie v regionálnej ekonómii : habilitačná práca : odbor 3.3.3 Ekonomická teória. Bratislava, 2011. 93 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. REDIPE. Konferencia. Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE) : zborník príspevkov z konferencie k výsledkom výskumu regionálnych dimenzií znalostnej ekonomiky : Bratislava, 20. mája 2011 [elektronický zdroj]. Editori Jana Parízková, Tomáš Černěnko. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. CD-ROM [110 s.]. APVV 0230-07. ISBN 978-80-225-3214-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book