Search results

  1. Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Bratislava : Geografický ústav SAV. 4x ročne. ISSN 0016-7193. Available on Internet: http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=9
    journal

    journal

  2. Acta regionalia et environmentalica : The Scientific Journal for Regional and Environmental Sciences: vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. - Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 2x ročne. ISSN 1336-5452. Available on Internet: https://content.sciendo.com/view/journals/aree/aree-overview.xml
    journal

    journal