Search results

 1. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018 [elektronický zdroj]. Editoři/Edited by: Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2018. online 790 s. ISBN 978-80-210-8969-3.
  electonic book

  electonic book

 2. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, [Česká republika], 14. - 16. června 2017 [elektronický zdroj]. Editoři/edited by: Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2017. online [976 s.]. ISBN 978-80-210-8587-9.
  XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách

  electonic book

 3. Great regional awakening: new directions. RSA annual conference. Great regional awakening: new directions : [book of abstracts] : [RSA] annual conference 2017 : 4th - 7th june 2017, Trinity College Dublin, Ireland [elektronický zdroj]. 1st ed. [Falmer Brighton] : [Regional Studies Association], 2017. online [252 s.].
  electonic book

  electonic book

 4. KEREKEŠ, Juraj. Vidiecky cestovný ruch a agroturistika v procese investovania a spájania [elektronický zdroj]. [S.l.] : 1000 kníh - vydajte si knihu online, 2017. 56 s.
  electonic book

  electonic book

 5. Trendy v podnikání 2016. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2016 : recenzovaný sborník příspěvků : mezinárodní vědecká konference, Plzeň, 10.-11.11.2016 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. CD-ROM [500 s.]. ISBN 978-80-261-0648-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. Economic policy in the European union member countries. International scientific conference. Economic policy in the European union member countries : proceedings of 14th international scientific conference : september 14-16, 2016, Petrovice u Karviné, Czech Republic [elektronický zdroj]. Part 1. 1st ed. [Karviná] : [Department of Economics and Public Administration, School of Business Administration in Karvina, SU in Opava], 2016. online [424 s.]. ISBN 978-80-7510-210-2.
  electonic book

  electonic book

 7. Economic policy in the European union member countries. International scientific conference. Economic policy in the European union member countries : proceedings of 14th international scientific conference : september 14-16, 2016, Petrovice u Karviné, Czech Republic [elektronický zdroj]. Part 2. 1st ed. [Karviná] : [Department of Economics and Public Administration, School of Business Administration in Karvina, SU in Opava], 2016. online [425 - 841 s.]. ISBN 978-80-7510-210-2.
  electonic book

  electonic book

 8. RADVANSKÝ, Marek et al. Impact of cohesion policy on regional development of Slovakia : ex-post assessment of national strategic reference framework 2007-2013 [elektronický zdroj]. Reviewers: Ján Haluška, Iveta Stankovičová. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016. online [111 s.]. ISBN 978-80-7144-258-5.
  electonic book

  electonic book

 9. Insourcing and/or outsourcing: how do they contribute to the public administration reform?. NISPAcee annual conference. Insourcing and/or outsourcing: how do they contribute to the public administration reform? : presented papers from the 23rd NISPAcee annual conference : may 21-23, 2015, Tbilisi, Georgia [elektronický zdroj]. Review: Franco Becchis. 1st ed. Bratislava : NISPAcee PRESS, 2015. CD-ROM [1480 s.]. ISBN 978-80-89013-77-7.
  electonic book

  electonic book

 10. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Valtice, 19. – 21. června 2013 [elektronický zdroj]. Editoři Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. Brno : Masarykova univerzita, 2013. CD-ROM [647 s.]. Available on Internet: <http://www.econ.muni.cz/udalosti/research/xvii-mezinarodni-kolokvium-o-regionalnich-vedach/872> ISBN 978-80-210-6257-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book