Search results

 1. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 435 s. ISBN 978-80-8121-751-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. 23. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1st Edition. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2020. 570 s. Available on Internet: <https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2020.pdf> ISBN 978-80-210-9610-3.
  electonic book

  electonic book

 3. HILL, Charles W.L. - HULT, G. Tomas M. Global Business Today. 11th Edition. New York : McGraw-Hill Education, 2020. 530 s. ISBN 978-1-260-56581-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 4. COCKBURN, Patrick. War in the Age of Trump : The Defeat of ISIS, the Fall of the Kurds, the Conflict with Iran. London : VERSO, 2020. 311 s. ISBN 978-1-83976-040-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie, 15.-17.4.2020, (Košice, Slovenská republika). Recenzenti: Vincent Jakub, Emília Duľová Spišáková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 173 s. CD-ROM. ISBN 978-80-225-4723-9. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. Global Market Research 2020 : An ESOMAR Industry Report : in Cooperation with BDO Accountants & Advisors. Amsterdam : ESOMAR, 2020. 193 s. ISBN 978-90-9033706-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Situácia na trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania: Obchod a marketing. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 131 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4703-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 8. RELIK 2020. International Scientific Conference. RELIK 2020 : Conference Proceedings : Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections. Edited by: Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. 1st Edition. Praha : Prague University of Economics and Business, 2020. [687 s.]. Available on Internet: <https://relik.vse.cz/2020/sbornik/en/toc.html> ISBN 978-80-245-2394-1.
  electonic book

  electonic book

 9. Zákony V/2019 : úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti verejnej správy, škôl a obcí k 1.1.2019 : rozpočtové pravidlá VS : školstvo : financovanie : obecné zriadenie : štátna služba : platové tarify : regionálna investičná pomoc : ochrana nefajčiarov : obecná polícia. Žilina : Poradca, 2019. 576 s. ISBN 978-80-8162-054-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Renewable Energy Sources as Alternative to Primary Energy Sources in Region. International Scientific Conference. Renewable Energy Sources as Alternative to Primary Energy Sources in Region. 1st Edition. Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2019. [258 s.].
  book

  book