Search results

 1. Zákony II/2019 - časť A : úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti obchodného a občianskeho práva k 1.1.2019 : občiansky zákonník : živnostenské podnikanie : obchodný zákonník : konkurz a reštrukturalizácia : obchodný register : reklama a ochrana spotrebiteľa : rozhodcovské konanie. Žilina : Poradca, 2019. 720 s. ISBN 978-80-8162-060-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S. Medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 12. apríl (duben) 2018, Košice, Slovenská republika. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 218 s. ISBN 978-80-225-4501-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S

  electonic book

 3. Zákony II/2018 - časť A : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti obchodného a občianskeho práva : obchodný zákonník : občiansky zákonník : verejné obstarávanie : živnostenský zákon : zákon o pohrebníctve : konkurz a reštrukturalizácia : rozhodcovské konanie : ochrana spotrebiteľa. Žilina : Poradca, 2018. 592 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Zákony II/2018 - časť A

  book

 4. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations : July 2017. Paris : OECD, 2017. 607 s. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en> ISBN 978-92-64-26273-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. The Missing Entrepreneurs 2017 : Policies for Inclusive Entrepreneurship. Paris : OECD/European Union, 2017. 237 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/the-missing-entrepreneurs-2017_9789264283602-en> ISBN 978-92-64-28359-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Zákony II/2017 - časť A : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2017 z oblasti obchodného a občianskeho práva : obchodný zákonník : občiansky zákonník : verejné obstarávanie : živnostenský zákon : autorský zákon : konkurz a reštrukturalizácia : rozhodcovské konanie : ochrana spotrebiteľa. Žilina : Poradca, 2017. 608 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákony II/2017 - časť A

  book

 7. OECD economic surveys: Turkey 2016. Paris : OECD, 2016. 135 s. OECD economic surveys. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-turkey-2016_eco_surveys-tur-2016-en> ISBN 978-92-64-25941-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. POSPÍŠIL, Branislav et al. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii : komentár. 2. dopln. a preprac vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 1042 s. Komentáre. ISBN 978-80-8168-388-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Zákony II/2016 - časť A : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2016 z oblasti obchodného a občianskeho práva : obchodný zákonník : občiansky zákonník : konkurz a reštrukturalizácia : verejné obstarávanie : živnostenský zákon : autorský zákon : rozhodcovské konanie : ochrana spotrebiteľa. Žilina : Poradca, 2016. 648 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákony II/2016 - časť A

  book

 10. OECD territorial reviews: Japan 2016. Paris : OECD, 2016. 250 s. OECD territorial reviews. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews-japan-2016_9789264250543-en> ISBN 978-92-64-25046-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book