Search results

 1. SCHROEDER, Roger G. - GOLDSTEIN, Susan Meyer. Operations management in the supply chain : decisions and cases. 7th ed., international student ed. New York : McGraw-Hill Education, 2018. xxi, 500 s. ISBN 978-1-260-08346-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. GSCHWANDTNER, Michael. Impact of New Regulations on Medical Device Manufacturers on the Instance of the Revision of the ISO 13485 Quality Management Standard : dizertačná práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2018. 127 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S. Medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 12. apríl (duben) 2018, Košice, Slovenská republika. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 218 s. ISBN 978-80-225-4501-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S

  electonic book

 4. Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part III. – Economic Progress in Post-Soviet Countries) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. Reviewers: Viera Bartošová, Jaroslav Belas. 1st Edition. Zilina : University of Zilina, 2018. online S.(963-1456). ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943.
  electonic book

  electonic book

 5. Diffuse pollution, degraded waters : emerging policy solutions. Paris : OECD, 2017. 118 s. OECD studies on water. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/diffuse-pollution-degraded-waters_9789264269064-en> ISBN 978-92-64-26905-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. JACOBS, F. Robert - CHASE, Richard B. Operations and supply chain management : the core. 4th ed., international student ed. New York : McGraw-Hill Education, 2017. xxiv, 520 s. ISBN 978-1-259-25352-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. KRPÁLEK, Pavel - KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína. Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů. 1. vydání. Praha : Oeconomica, Nakladatelství VŠE, 2017. 132 s. Vysokoškolská skripta. ISBN 978-80-245-2239-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Regulatory Policy in Korea : Towards Better Regulation. Paris : OECD, 2017. 151 s. OECD Reviews of Regulatory Reform. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/regulatory-policy-in-korea_9789264274600-en> ISBN 978-92-64-27459-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. LAYTON, Mark C. - OSTERMILLER, Steven J. Agile Project Management. 2nd Edition. Hoboken : John Wiley & Sons, 2017. 416 s. For Dummies: A Wiley Brand. ISBN 978-1-119-40569-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Public management and governance. Edited by Tony Bovaird and Elke Loeffler. 3rd ed. Abingdon : Routledge, 2016. xxvi, 420 s. ISBN 978-0-415-50186-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book