Search results

 1. Kvalita vody v povodí Dunaja: pri vykonávaní rámcovej smernice o vode sa dosiahol pokrok, stále však je čo robiť : osobitná správa č. 23 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2016. 82 s. ISBN 978-92-872-3781-1. ISSN 1831-0931. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. International regulatory co-operation : case studies. Vol. 3. Transnational private regulation and water management. Paris : OECD, 2013. 102 s. ISBN 978-92-64-20051-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. The economics of adapting fisheries to climate change. Paris : OECD, 2010. 399 s. ISBN 978-92-64-09036-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Exploring sustainable development : geographical perspectives. London : Earthscan Publication, 2006. 401 s. ISBN 1-85383-472-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Environmentalica. Vol. 18 (2004) Nos 1-2. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2005. 116 s. Acta Universitatis Carolinae. ISBN 80-246-0947-9. ISSN 0862-6529. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 6. Environmentalica. Vol. 17 (2003) Nos 1-2. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2004. 90 s. Acta Universitatis Carolinae. ISBN 80-246-0842-1. ISSN 0862-6529. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 7. Environmentalica. Vol. 16 (2002) Nos 1-2. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2003. 117 s. Acta Universitatis Carolinae. ISSN 0862-6529. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book