Search results

Records found: 956  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0005444 xkni^"
 1. PČOLÁR, Mário. Aplikácia empirického rozdelenia výnosov finančných aktív v modeloch výberu portfólia : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2022. 88 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. NOVOTNÝ, Marcel. Hodnotenie rizík v podnikovej praxi : dizertačná práca. Školiteľ: Renáta Turisová. Košice, 2022. 82 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. VESELOVSKÁ, Lenka. Zvyšovanie flexibility dodávateľsko-odberateľských reťazcov aplikáciou vybraných metód manažmentu rizika. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2022. 139 s. ISBN 978-80-557-1959-7. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Zvyšovanie flexibility dodávateľsko-odberateľských reťazcov aplikáciou vybraných metód manažmentu rizika

  book

 4. SKRYPACHOV, Eduard. Analýza rizík používania kryptomien v podnikovej praxi : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2022. 100 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. FAYBÍKOVÁ, Ivana. Kvantifikácia a agregácia rizík interného modelu komerčnej poisťovne pre potreby určenia miery solventnosti : dizertačná práca. Školiteľ: Vladimír Mucha. Bratislava, 2022. 132 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. FOTR, Jiří - ŠVECOVÁ, Lenka. Manažerské rozhodování : postupy, metody a nástroje rozhodování v dynamickém a nejistém prostředí. 4. přepracované vydání. Osnice : Ekopress, 2022. 450 s. ISBN 978-80-87865-76-7. [Copy count : 5, currently available 2, at library only 1]
  Manažerské rozhodování

  book

 7. KILLINGER, Kerry - KILLINGER, Linda. Nothing is Too Big to Fail : How the Last Financial Crisis Informs Today. 1st Edition. New York : RosettaBooks, 2021. 560 s. ISBN 978-1-9481-2276-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 8. BAUMÜLLER, Josef - HARTMANN, Achim - KREUZER, Christian. Integrierte Unternehmensplannung : Grundlagen, Funktionsweisse und Umsetzung. 3. Auflage. Wien : LINDE Verlag, 2021. 313 s. ISBN 978-3-7143-0357-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. FRASCH, Alexander. Hodnotenie a manažment podnikateľských rizík v medzinárodnej leteckej osobnej doprave v podmienkach udržateľného rozvoja : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2021. 148 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Financial Education and Risk Literacy : Behavioral Financial Regulation and Policy. Cheltenham : Edward Elgar Publishing Limited, 2021. 310 s. ISBN 978-1-78990-884-8. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.