Search results

Records found: 435  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0005461 xcla^"
 1. ŠŤASTNÁ, Anna. Rodičovství a péče o děti v době pandemie Covid-19 v období 2020 a 2021 v Česku. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2023. ISSN 1805-2991, 2023, roč. 65, č. 1, s. 3-22.
  article

  article

 2. BLAHA, Filip. The Invisible in the Czech Republic: When the Social System Is Expensive and Inefficient. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacija Liberté!, 2023. ISSN 2391-7083, 2023, no. 18, pp. 92-101.
  article

  article

 3. ĎURANA, Radovan. Family Policy in Slovakia Needs Goals. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacija Liberté!, 2023. ISSN 2391-7083, 2023, no. 18, pp. 122-139.
  article

  article

 4. HODUN, Milosz. Good and Bad Families : Discriminatory Family Policy of Polish Right-Wing Populists. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacija Liberté!, 2023. ISSN 2391-7083, 2023, no. 18, pp. 62-76.
  article

  article

 5. EMMEROVÁ, Ingrid. Komunikácia s rodičom s agresívnym správaním: možnosti prevencie. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1336-9849, 2023, roč. 18, č. 9, s. 14-18.
  article

  article

 6. BARVÍKOVÁ, Jana - POLONCYOVÁ, Jana. Role romské etnicity v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2022. ISSN 1802-5854, 2022, roč. 16, č. 1, s. 2-10.
  article

  article

 7. ADAMUS, Rafał. Polish Draft Law on “Family Foundations”. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2022. ISSN 1339-5467, 2022, roč. 10, č. 1, s. 19-35.
  article

  article

 8. BLANÁR, František. Motivácia pre vysokoškolské štúdium. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. ISSN 1335-5864, 2022, roč. 33, č. 2-3, s. 22-32.
  article

  article

 9. KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Naděžda. Pandemie covidu-19 z pohledu zdravotníků v nelékařských zdravotnických profesích. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2022. ISSN 1802-5854, 2022, roč. 16, č. 4, s. 18-24.
  article

  article

 10. MIČUDOVÁ, Tatiana. Návrat ženy alebo muža do práce po materskej/rodičovskej dovolenke. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 5, s. 19-22.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.