Search results

Records found: 104  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0005461 xpca^"
 1. TINÁKOVÁ, Eva. Platené voľno pre otcov pri narodení dieťaťa. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1335-1508, 2023, roč. 28, č. 2-3, s. 107-112.
  article

  article

 2. SMÉKALOVÁ, Lenka et al. Work-life Balance Services in Coworking Spaces and the Impact of COVID-19. - Registrovaný: Scopus. In The COVID-19 Pandemic and the Future of Working Spaces. - New York : Routledge, 2022. ISBN 978-1-003-18116-3, pp. 242-255 online. VEGA 1/0249/22, COST Action CA18214.
  article

  article

 3. ZORKÓCIOVÁ, Otília - KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Hodvábna cesta - vybrané interkultúrne súvislosti. In Čínska hodvábna cesta (Belt and Road Initiative) - príležitosť alebo riziko pre konkurencieschopnosť exportu EÚ a SR? : súbor vedeckých statí k projektu VEGA. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5026-0, s. 53-67. VEGA V-20-167-00 (1/0777/20).
  article

  article

 4. RAKOVÁ, Monika. Nástupníctvo v rodinných podnikoch v kontexte udržateľného rozvoja. In Rodinné podnikanie v kontexte udržateľného rozvoja : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-091-9, s. 26-32. VEGA 1/0708/20.
  article

  article

 5. WELSH, Dianne H.B. et al. Family Emotional Support in the Transformation of Women Entrepreneurs. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Business Research. - New York : Elsevier. ISSN 1873-7978, 2021, vol. 137, pp. 444-451 online.
  article

  article

 6. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Marketingová koncepcia domáceho cestovného ruchu detí a mládeže. Recenzenti: Stanislav Benčič, Tomáš Koniar. 1. vydanie. Bratislava : Bratislavská organizácia cestovného ruchu, 2021. 96 s.
  book

  book

 7. LENTNER, Csaba - HORBULÁK, Zsolt. Some State Financial Segments of the Childbirth and Family Support System in Slovakia. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Public Finance Quarterly : Journal of Public Finance. - Budapest : Publishing House of Hungarian Official Gazettes. ISSN 0031-496X, 2021, vol. 66, no. 4, pp. 482-500 online.
  article

  article

 8. KITA, Pavol et al. Nutritional Behaviour of Households: An Analysis of Slovak Consumers. - Registrovaný: Scopus. In Forum Scientiae Oeconomia. - Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB. ISSN 2353-4435, 2021, vol. 9, no. 2, pp. 73-94 online.
  article

  article

 9. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Sociálne a finančné postavenie rodiny vo väzbe na majetkovú a ekonomickú kriminalitu. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 143-153. VEGA 1/0215/18.
  article

  article

 10. ČONKOVÁ, Andrea - ČONKA, Peter. Juvenilná kriminalita ako výchovný problém. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2019 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2019. ISBN 978-80-225-4651-5, s. 3-9 CD-ROM. KEGA 005EU-4/2019.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.