Search results

Records found: 145  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0005548 xpca^"
 1. BELIČKOVÁ, Kornélia. Rozpočet verejnej správy Slovenskej republiky – od adolescencie k dospelosti. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2022. ISSN 1336-5711, 2022, roč. 19, č. 2, s. [1-12].
  article

  article

 2. KLIMKO, Roman - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIRAKOVOVÁ, Eva. Increasing Citizen Involvement in Participatory Budgeting. In Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2022. ISSN 2729-8213, 2022, roč. 23, č. 2, s. 26-34. VEGA 1/0239/19, APVV 18–0435.
  article

  article

 3. ŠIPIKAL, Miroslav. Entrepreneurial Activities of Universities – Case of Slovakia. In Economic and Social Development. 83rd International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Green Marketing". Economic and Social Development : 83rd International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Green Marketing". - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022. ISSN 1849-7535, pp. 11-16 online. VEGA 1/0605/19.
  article

  article

 4. BELIČKOVÁ, Kornélia - REGULOVÁ GAJDOŠOVÁ, Hilda - SKÝPALOVÁ, Miroslava. Verejné rozpočtové systémy. Recenzenti: Juraj Válek, Zuzana Brindzová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 209 s. [13,72 AH]. ISBN 978-80-225-4986-8. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  Verejné rozpočtové systémy

  book

 5. KAJÁNEK, Tomáš. How Cohesive are the Budget Pre-Allocations Assigned to EU Member States Within 2021-2027 Multiannual Financial Framework and Next Generation EU? In Medzinárodné vzťahy 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2021: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 22. medzinárodnej vedeckej konferencie= Proceedings of Scientific Works from the 22th International Scientific Conference. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2021. ISBN 978-80-225-4904-2. ISSN 2585-9412, s. 366-372 online.
  article

  article

 6. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Multiannual Financial Framework of European Union for 2021-2027 in Response to the Crisis. In Rozvitok mižnarodnogo ekonomičnogo spivrobitnictva: mechanizmi ta strategij. mižnarodnaja naukovo-praktičnaja konferencija. Rozvitok mižnarodnogo ekonomičnogo spivrobitnictva: mechanizmi ta strategij : materijali dopovidej mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencij,19.-20.3.2021, Užgorod, Ukrajina. - Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2021. ISBN 978-966-992-436-0, pp. 35-40 online.
  article

  article

 7. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slavka - ŠTETKA, Peter. Nákladový controlling : zbierka príkladov. Recenzenti: Marek Potkány, Daniela Rybárová. 3. rozšírené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. [227 s.] [8,9403 AH]. ISBN 978-80-571-0395-0. [Copy count : 10, currently available 7, at library only 2]
  Nákladový controlling

  book

 8. SIRAKOVOVÁ, Eva - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - KLIMKO, Roman. Analýza faktorov, ktoré ovplyvňujú aktivizáciu ľudí v rámci participatívneho rozpočtu. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 91-98 CD-ROM. APVV 18-0435, VEGA 1/0239/19.
  article

  article

 9. ANTALOVÁ, Renáta. Manažérske účtovníctvo : neriešené príklady. Recenzovali: Daša Mokošová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 114 s. [4,50 AH]. ISBN 978-80-89962-66-2. [Copy count : 15, currently available 13, at library only 2]
  book

  book

 10. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slavka. Nákladový controlling. Recenzenti: Štefan Majtán, Daniela Rybárová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 168 s. [8,84 AH]. ISBN 978-80-7598-906-2. [Copy count : 15, currently available 9, at library only 3]
  Nákladový controlling

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.