Search results

 1. DUŠEK, Jiří. Ukazatel autarkie jako nástroj benchmarkingu veřejného sektoru (na příkladu kooperace obcí Jihočeského kraje). In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 329-337.
  article

  article

 2. KOŠŤÁLOVÁ, Jana - TÁBORSKÝ, Ondřej. Nástroje zvýšení úrovně projektového řízení pro lepší rozvoj regionů. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 248-255.
  article

  article

 3. HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, Radomíra - ORSZÁGHOVÁ, Dana. Operačný program Efektívna verejná správa v podmienkach regiónov Slovenska. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 264-271.
  article

  article

 4. VARECHA, Lukáš - FÁZIKOVÁ, Mária. Vybrané procesy formulácie a implementácie politiky podpory najmenej rozvinutých okresov. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 272-280.
  article

  article

 5. VAŇOVÁ, Anna - ŠÚROVÁ, Janka - SEKOVÁ, Mária. Human Resources and Competitiveness of the Territory. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2019. ISSN 1212-415X, 2019, roč. 19, č. 1, s. 106-118.
  article

  article

 6. SZÖLLÖS, Ján. Energetická politika Slovenska a EÚ z aspektu udržateľnosti a regionálneho rozvoja a ich vplyv na región Hornej Nitry. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019. ISSN 0016-7193, 2019, roč. 71, č. 1, s. 39-50.
  article

  article

 7. HUSÁK, Jakub - HUDEČKOVÁ, Helena - KUČEROVÁ, Eva. Potenciál venkova pro praktikování sociálně inkluzivních aktivit. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. ISSN 0049-1225, 2019, roč. 51, č. 2, s. 115-136.
  article

  article

 8. PLECITÁ, Marta. Čtyři důvody proč se rozhodnout pro region. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 3, s. 22-24.
  article

  article

 9. MIKUŠ, Ornella - KUKOČ, Marin - JEŽ ROGELJ, Mateja. The Coherence of Common Policies of the EU in Territorial Cohesion: A Never-Ending Discourse? A Review. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 3, s. 143-149.
  article

  article

 10. ALRAHMAN, Abd Alrahman Ali Abd. The Prospective Researches as Approach in Planning for Development in New Urban Communities. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 20, s. 35-48.
  article

  article