Search results

 1. ADÁMKOVÁ, Alena. Plynovod Nord Stream 2 přes překážky míří do finiše. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 2, s. 38-39.
  article

  article

 2. FERYNA, Jan. Nová ruská arktická strategie posiluje ruský vliv v obalsti. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 2, s. 74-76.
  article

  article

 3. ANOKHINAORCID, Marina. Parameters of the Strategy for Managing the Economic Growth of Agricultural Production in Russia. In Agricultural Economics. - Praha 2 : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 3, s. 140-148.
  article

  article

 4. NAXERA, Vladimír - KRČÁL, Petr. Oslavy výročí Slovenského národního povstání jako platforma pro vytváření obrazů nepřátel. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2020. ISSN 0323-1844, 2020, roč. 55, č. 1, s. 5-20.
  article

  article

 5. ŽIVKOV, Dejan - KOVAČEVIĆ, Jelena - LONČAR, Sanja. Is Inflation a Monetary Phenomenon in the East European Economies? – Multifrequency Bayesian Quantile Inference. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 8, s. 787-810.
  article

  article

 6. DYTRYCH, Simon. Význam plynu v EU roste, závislost na Rusku přetrvává. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2019. ISSN 1802-4599, 2019, roč. 13, č. 1, s. 30-31.
  article

  article

 7. PARÍZEK, Michal - ANANYEVA, Ekaterina. Central and Eastern Europe and the Decline of Russia in the United Nations Administrative Bodies: 1996–2015. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 0323-1844, 2019, roč. 54, č. 2, s. 24-49.
  article

  article

 8. SÝKORA, Vladimír. Soustřeďte se na jedinečnost. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 8, s. 32-35.
  article

  article

 9. ODINTSOV, Nikita. Nabucco unášený Jižním proudem: Byla sekuritizace ruského plynovodu úspěšná? In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 0323-1844, 2019, roč. 54, č. 3, s. 49-69.
  article

  article

 10. KUCHYŇKOVÁ, Petra - HAJKO, J. Ten Years of EaP: Successes but also New Chalenges. In International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs. - Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, 2019. ISSN 1337-5482, 2019, vol. 28, no. 1-2, pp. 73-83.
  article

  article