Search results

 1. LACHKOVIČOVÁ, Romana. Analýza podnikateľského prostredia Japonska v rokoch 2000 až 2010 a predikcia ďalšieho vývoja. In Prognózy vývoje naší civilizace ve 21. století : V. mezinárodní vědecká studentská konference, Kroměříž, 31. března 2011 : sborník. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2011. ISBN 978-80-7314-237-6, s. 197-199. Názov z titulnej obrazovky.
  article

  article

 2. ROTH, Oto. K modelovým koncepcím financování terciárního vzdělávání. In Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2004. ISSN 1210-6658, 2004, roč. 12, č. 2, s. 3-10.
  article

  article

 3. PAUHOFOVÁ, Iveta. Špecifiká rozvoja zónovaného vidieckeho regiónu. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2004. ISSN 0013-3035, 2004, roč. 52, č. 7, s. 835-850.
  article

  article

 4. KRIŠTOFIČOVÁ, Dagmar. Keď pominie ošiaľ jedného percenta. In Profit : dvojtýždenník o ekonomike a spoločnosti. - Bratislava : A-HA, public, 2003. ISSN 1335-4620, 11.4.2003, č. 14-15, s. 32-33.
  article

  article

 5. PITNER, Josef. Změny ve struktuře zaměstnanosti v České republice a v zemích Evropské unie po roce 1989. In Sociální politika : měsíčník Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. - Praha : BMSS-Start, 2003. ISSN 0049-0962, 2003, roč. 29, č. 3, s. 10-13.
  article

  article

 6. HÁJEK, Tomáš. Countryside, tourism development and national heritage revitalisation. In Agricultural economics = Zemědělská ekonomika : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2002. ISSN 0139-570X, 2002, roč. 48, č. 6, s. 259-262. Available on Internet: <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/59281.pdf>
  article

  article

 7. ZÁVADA, Jiří. Instituce dalšího vzdělávání ve Velké Británii. In Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2001. ISSN 1210-6658, 2001, roč. 9, č. 2, s. 78-89.
  article

  article

 8. MICHÁLEK, A. Transformácia hospodárskych funkcií sídiel v rurálnej krajine. In Zemědělská ekonomika = Agricultural economics, 1995, roč. 41, č. 4, s. 153-159.
  article

  article

 9. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. 1. In Verejná správa, 1995, č. 3, príl. s. 1-16.
  article

  article

 10. OBERHAUSER, Ján Artur - BRUNOVSKÝ, O. Štáty CEFTA sa odrazili od dna, hospodárska situácia sa stabilizuje. In Trend, 1995, roč. 5, č. 42, s. 4A-5A.
  article

  article