Search results

 1. Tertiary education and research in the Russian Federation. Paris : OECD, 1999. 182 s. Reviews of national policies for education. ISBN 92-64-17042-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 2. Unproductive public expenditures : a pragmatic approach to policy analysis. 1. ed. Washington : IMF, 1995. 44 s. Pamphlet series, no. 48. ISBN 1-55775-497-7. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 3. Statistisches Jahrbuch 1993 : Für die Bundesrepublik Deutschland. 1. Aufl. Wiesbaden : Statistisches Bundesamt, 1993. 790 s. ISBN 3-8246-0360-8. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 4. STRATIL, Dalimil. Štrukturálne východiská formovania terciárneho sektora v ekonomike Slovenska : Štúdia 3. 1. vyd. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 1993. 40 s. Pracovné materiály, Č.17. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 5. STRATIL, Dalimil. Štrukturálne východiská formovania terciárneho sektora v ekonomike Slovenska : Príloha. 1. vyd. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 1993. 47 s. Pracovné materiály, Č.17. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 6. JAGIELSKI, Marek. Innowacje w sferze uslug. Red. Zofia Mikolajewska. 1. wyd. Poznan : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1993. 150 s. Zeszyty naukowe, Zeszyt 130. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 7. JAKÚBEK, Ivan - MARKUŠ, Jozef - REPČÍKOVÁ, Jindra. Terciárna sféra na prelome tisícročí : Súčasnosť a perspektívy vývoja. 1. vyd. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 1992. 246 s. Štúdie, č. 3. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. Problemy racjonalizacji gospodarki w sferze uslug spolecznych. 1. wyd. Lódz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego, 1992. 104 s. Folia Oeconomica, 125. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 9. DOBRZANSKI, Kazimierz. Zatrudnienie w uslugach spolecznych : Aspekty organizacyjno-ekonomiczne. 1. wyd. Poznan : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1992. 189 s. Zeszyty naukowe, Zeszyt 118. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. JAKÚBEK, Ivan. Miesto a funkcie verejného sektoru v štruktúre homocentrických aktivít terciárnej sféry : úvod k súboru prác habilitačného pokračovania. Bratislava, 1992. 33 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book