Search results

Records found: 109  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0005738 xkni^"
 1. MISTRÍK, Jozef. Štylistika. 4. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021. 598 s. ISBN 978-80-224-1892-8. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Štylistika

  book

 2. KAČALA, Ján. Súčasný spisovný jazyk. [1. vydanie]. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2021. 142 s. ISBN 978-80-8115-310-5. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Súčasný spisovný jazyk

  book

 3. KAČALA, Ján. Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí. Martin : Matica slovenská, 2017. 248 s. Jazykovedné spisy Matice slovenskej, 9. zväzok. ISBN 978-80-8128-188-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí

  book

 4. Gramatika súčasnej slovenčiny. Bratislava : Lingea, 2014, 2016. 239 s. ISBN 978-80-8145-017-4. [Copy count : 6, currently available 2, at library only 4]
  Gramatika súčasnej slovenčiny

  book

 5. HREHOVČÍK, Teodor - BÁZLIK, Miroslav. Súdny preklad a tlmočenie. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 367 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-009-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Súdny preklad a tlmočenie

  book

 6. Pravidlá slovenského pravopisu. Zodpovedný redaktor Emil Borčin. 4. vyd. Bratislava : VEDA, 2013. 590 s. ISBN 978-80-224-1331-2. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  Pravidlá slovenského pravopisu

  book

 7. FINDRA, Ján. Štylistika súčasnej slovenčiny. 1. vydanie. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2013. 319 s. ISBN 978-80-8063-404-9. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Štylistika súčasnej slovenčiny

  book

 8. KOLLÁR, Dezider - GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Slovensko-ruský slovník I.-II. 1. vydanie. [Bratislava] : ASAP-translation.com, 2011. [1513 s.] [75,65 AH]. eBook.sk. ISBN 978-80-969670-4-9.
  book

  book

 9. Slovník súčasného slovenského jazyka H - L. 2. zv. Vedecké redaktorky Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Bratislava : VEDA, 2011. 1088 s. ISBN 978-80-224-1172-1. [Copy count : 4, currently available 1, at library only 3]
  Slovník súčasného slovenského jazyka H - L

  book

 10. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium X. : zborník vedeckých prác. Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. CD-ROM [119 s.]. ISBN 978-80-89328-61-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  electonic book

  electonic book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.